Voormalig Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD) wordt vanaf maart de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering (Agii). Dat heeft de Raad van Bestuur afgelopen zaterdag beslist. Begin deze maand kondigde minister Bart Somers (Open VLD) aan dat hij het mismanagement in het agentschap zou aanpakken.

Jo De Ro (46) leidt niet voor het eerst een overheidsagentschap. Tot 2013 was hij administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap voor Onderwijscommunicatie. In september zette het agentschap algemeen directeur Leen Verraest aan de deur. Door haar verleden als adjunct-kabinetschef bij minister Geert Bourgeois gaf ze het agentschap een N-VA-stempel, na vijf jaar komt het nu in liberale handen.

Twee weken geleden kondigde minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) aan dat hij met de borstel door het Agii wilde. Het Rekenhof maakte een vernietigende doorlichting. Somers stuurde ook een visitatiecommissie op het agentschap af. De nieuwe directeur zal zich moeten schikken naar het rapport van de visitatiecommissie en de krijtlijnen die het kabinet in januari op papier zette.

‘De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten’, laat De Ro weten. ‘De ambities van de Vlaamse regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog.’ De liberaal raakte bij de jongste verkiezingen niet meer herkozen. Hij is tevens schepen van Financiën, Onderwijs en Dierenwelzijn in de stad Vilvoorde.

Praktijkervaring

Als lid van de commissie Onderwijs en lid van de commissie Radicalisering volgde hij het luik gelijke onderwijskansen, Nederlands als tweede taal (NT2) en de gevolgen van asiel en migratie voor het onderwijs. Vanuit zijn functie als schepen heeft hij praktijkervaring met onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN), taalbadklassen en de samenwerking met centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en voor basiseducatie (CBE’s). Die laatste bieden opleidingen aan alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben.

‘Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit met integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Vooral dat laatste komt het Agentschap ten goede omdat de lokale besturen een zeer belangrijke partner en doelgroep zijn’, zegt Roel Verhaert, voorzitter van de Raad van Bestuur.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig