Rechtbank legt bouw Tesla-fabriek stil in Duitsland
Themafoto Foto: REUTERS

Een rechtbank in Duitsland heeft een verbod uitgevaardigd tegen verdere ontbossing voor de bouw van een fabriek van autobouwer Tesla.

De ontbossing voor de bouw van een Tesla-fabriek is stopgezet na een gerechtelijk bevel. Gruene Liga Brandenburg, een organisatie van lokale natuuractivisten, had een klacht ingediend tegen de bomenkap. Er werd voorlopig beslist om de houtkap stop te zetten in afwachting van een definitief besluit. De rechter wil vermijden dat de ontbossing klaar is voordat er een uitspraak komt, aangezien er maar drie dagen werk meer is.

In november vorig jaar kondigde Elon Musk, topman van Tesla, aan dat de eerste Europese Tesla-fabriek gebouwd zou worden in Gruenheide, een dorp in de buurt van Berlijn. Lokale natuuractivisten tekenden toen protest aan omdat de watervoorziening en wilde dieren in gevaar kwamen door de houtkap.

In het gebied leeft een aantal beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen en valken. Volgens de BBC heeft Tesla beloofd om kolonies van mieren, vleermuizen en reptielen te herlokaliseren. De fabriek zal in een waterarme zone liggen terwijl volgens de bouwvergunningsaanvraag de productie een 372 kubieke meter water per uur vraagt. De bewoners stellen zich vragen rond het drinkwater.

Negatief bedrijfsimago

Critici vrezen dat de protesten tegen de komst van de fabriek een negatief bedrijfsimago aan Duitsland zullen geven. Als er te veel legale belemmeringen zijn, zullen internationale bedrijven wegblijven.

Tesla hoopt om midden 2021 de fabriek klaar te hebben voor productie. Indien de houtkap te lang opgehouden wordt, kan de bouw mogelijk zes tot negen maanden vertraging oplopen. De ontbossing moet klaar zijn voor midden maart, om het broedseizoen niet te verstoren. Voorlopig is al 92 hectare ontruimd. In totaal werd een 300 hectare aangekocht door Tesla, maar niet het volledige terrein zal worden ontbost.

Als de fabriek klaar is, zullen er ongeveer 500.000 auto’s worden geproduceerd. De fabriek is ook goed voor de werkgelegenheid: er worden 12.000 werknemers aangeworven.