Asbest nog in veel Brusselse scholen te vinden
Foto: ies

In ongeveer 80 procent van de scholen en gebouwen van de Scholengroep Brussel van het GO!-onderwijs is vandaag nog asbest aanwezig. Dat meldt Belga.

Uit de asbestinventaris van Scholengroep Brussel (het gemeenschapsonderwijs in Brussel, red.) blijkt dat het aantal schoolgebouwen met asbest groot is. De inventaris wordt jaarlijks met foto’s geactualiseerd. Het GO! probeert zo aan het probleem goed bij te houden en in te grijpen als dat nodig is. Zo doen de contactpersonen preventie en de preventieadviseurs van de scholengroep jaarlijks een visuele controle op basis van de asbestinventaris.

Wanneer er wordt vastgesteld dat het asbest bedreigend is voor de gezondheid van de leerkracht en leerlingen, wordt er een gespecialiseerde firma ingeschakeld om het asbest te verwijderen.

Maar de afbouw van asbest in de gebouwen verloopt traag. ‘Een planning voor het aantal asbestverwijderingswerken ligt niet vast. Bij risico wordt uiteraard meteen een verwijdering uitgevoerd en in geval van kleine en grote renovatiewerken wordt, bij aanwezigheid ervan, asbest verwijderd’, vertelt Karin Struys, woordvoerster van de Scholengroep Brussel.

Een van de problemen is de hoge kostprijs. ‘Alleen al aan de kleine renovatiewerken besteedt de scholengroep jaarlijks ongeveer 70.000 euro, voor het verwijderen van asbest. De scholengroep kan hiervoor slechts deels, 50 procent via GO!, aanspraak maken op subsidies. Helaas genieten we niet van de extra financiële steun van OVAM, die scholengroepen in Vlaanderen wel kunnen krijgen. Het zou daarom goed zijn indien ook vanuit Leefmilieu Brussel extra subsidies worden gegeven aan de Nederlandstalige GO!-scholen in Brussel.’