Rudi Delarue wordt voorzitter Nationale Arbeidsraad
Rudi Delarue: de nieuwe NAR-voorzitter. Foto: rr

De 57-jarige Rudi Delarue volgt Paul Windey op als voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR), dat is het centrale overlegorgaan tussen werkgevers en vakbonden.

Na twintig jaar voorzitterschap geeft Paul Windey de voorzittershamer bij de NAR door. Op 1 mei gaat hij met pensioen. Windey is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de steunpilaren van het Belgische sociaal overleg. Als NAR-voorzitter was hij in honderden sociaal-economische dossiers de hoofdscheidsrechter annex eerste bemiddelaar tussen werkgevers en vakbonden.

Rudi Delarue wordt voorzitter Nationale Arbeidsraad
Paul Windey gaat op 1 mei met pensioen. Foto: belga

Dat leverde meer succes op dan vaak wordt gedacht. Zelfs in periodes dat de onderhandelingen binnen de Groep van Tien, met de nationale toponderhandelaars, op niets uitdraaiden, werden in de NAR nog akkoorden gesloten. Van 2014 tot 2018 werden er bijvoorbeeld 42 nationale cao’s ondertekend en waren er 196 unanieme adviezen aan de federale regering.

Europees profiel

De sociale partners hebben Rudi Delarue als nieuwe NAR-voorzitter verkozen. Delarue heeft een ACV-achtergrond. Hij werkte in het begin van zijn loopbaan ruim tien jaar op de studiedienst van de christelijke vakbond.

Maar hij heeft vooral veel ervaring met het (Europees) sociaal overleg, Zo werkte Delarue van 1999 tot 2008 bij de Europese Commissie als verantwoordelijke voor de sociale dialoog in de bedrijfssectoren. Daarna was hij tot 2013 directeur bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor de delegaties van de EU en de Benelux-landen. En sinds 2013 is bij de Europese administratie verantwoordelijk voor de relaties van de EU met de IAO, de Oeso en de Verenigde Naties.

Opvallend detail: zowel de huidige als de toekomstige NAR-voorzitter wonen in Mechelen.