22 nieuwe knelpuntberoepen: 'VDAB moet zich bekwamen in werkgeversgerichte aanpak'
Foto: BELGAIMAGE
De knelpuntberoepenlijst van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB telt dit jaar 22 nieuwkomers. Het gaat onder meer om leerkracht in het lager onderwijs, begeleider in de kinderopvang, patissier, wijnkenner, belastingcontroleur, technoloog medische beeldvorming en winkelmedewerker. 'We moeten verder durven kijken dan het diploma.'

Bij de nieuwe beroepen op de lijst was de nood aan extra personeel de voorbije jaren vaak ook al hoog. 'Bij nieuwe knelpuntberoepen, zoals polyvalent medewerker hotel of redder, spelen verschillende factoren een rol in de problematiek', luidt het.

'De vraag naar een combinatie van competenties, zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis, maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten verwachten en wat de werkgever verwacht, is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken.'

In totaal zijn er dit jaar 188 knelpuntberoepen. De top tien blijft nagenoeg onveranderd. Technicus industriële installaties voert de lijst aan, gevolgd door werfleider, analist-ontwikkelaar ICT, vrachtwagenchauffeur, onderhoudsmecanicien, verpleegkundige, calculator bouw, technicus productieproces, tekenaar-ontwerper mechanica en tekenaar-ontwerper elektriciteit.

Ook zes beroepen uit de lijst

Technische beroepen vormen al meer dan tien jaar de hoofdmoot van de knelpuntberoepen. 'Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem omdat er een tekort is aan technisch geschoolde kandidaten. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo, waardoor de vaardigheden en kennis die nodig zijn, ook in sneltempo wijzigen', klinkt het.

'De knelpuntberoepenlijst geeft aan voor welke beroepen de krapte het sterkst voelbaar is, maar uit mijn gesprekken met werkgevers blijkt dat het zo goed als overal knelt', zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

Dit jaar zijn er ook weer zes beroepen die verdwijnen uit de knelpuntberoepenlijst. Het gaat onder andere om isoleerder in de bouw, keukenmedewerker en koetswerkbouwer.

'VDAB moet meer samenwerken'

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er al veel werk is verricht om ervoor te zorgen dat werklozen een opleiding gaan volgen voor een knelpuntberoep. 'Er is al veel gedaan om mensen te overtuigen om zo'n opleiding aan te vatten. De opleiding zelf is gratis, er zijn opleidingscheques, verplaatsingskosten worden vergoed, kinderopvang wordt vergoed, enzovoort', aldus Crevits bij De Ochtend op Radio 1.

Ze benadrukt dat de rol van de VDAB recent werd geherdefinieerd, omdat de organisatie zich ook meer moet 'bekwamen in een werkgeversgerichte aanpak'. 'VDAB moet in een grote vijver van mensen goede profielen gaan vinden, maar we moeten ook verder durven kijken dan het diploma, ervaringen die mensen hebben, valoriseren om hen aan een job te helpen. De VDAB kan werkgevers ook bijstaan in het aanbieden van opleidingen die nodig zijn.'

Om de grote groep mensen die vandaag niet actief zijn te bereiken, moet de VDAB volgens minister Crevits meer samenwerken met externe organisaties. 'VDAB en de lokale besturen moeten de handen in elkaar slaan. De sociale diensten van de gemeenten kunnen VDAB informeren over talenten die bij mensen aanwezig zijn. Het vraagt volgehouden inspanningen om bijvoorbeeld vrouwen met migratieachtergrond te overtuigen uit werken te gaan. VDAB zal het niet alleen kunnen.'

Welke beroepen zijn erbij gekomen?

 • Bekister - ijzervlechter
 • Verantwoordelijke ICT
 • Belastingcontroleur (fiscaal controleur)
 • Manager hotel restaurant
 • Verantwoordelijke hotel restaurant
 • Polyvalent hotelmedewerker
 • Wijnkenner (sommelier)
 • Polyvalent medewerker restaurant
 • Winkelmedewerker
 • Werktuigkundige scheepvaart
 • Patissier chocoladebewerker ijsbereider (alleen patissier)
 • Halfautomaatlasser
 • Operator montage en assemblage
 • Operator installaties in de farmaceutische industrie
 • Operator van een papier- of kartonmachine
 • Medewerker groene ruimtes (alleen tuinaanleg)
 • Technoloog medische beeldvorming
 • Leerkracht kleuter- of lager onderwijs (alleen lager onderwijs en vooral stads- en stadsrandproblematiek)
 • Verantwoordelijke kinderopvang
 • Begeleider kinderopvang
 • Begeleider sportactiviteiten (redder)

Welke beroepen zijn verdwenen van de lijst?

 • Isoleerder ruwbouw en dak
 • Keukenmedewerker
 • Technicus grafische industrie
 • Operator voorbereiding en bevoorrading weverij
 • Koetswerkbouwer
 • Landbouwmedewerker