VK kreeg op laatste dag voor Brexit nog extra EU-factuur van 1,3 miljard euro
Boris Johnson moet op zoek naar 1,3 miljard euro extra voor de EU. Foto: Photo News

Het Verenigd Koninkrijk moet 1,3 miljard euro meer bijdragen aan de Europese begroting voor 2019 dan eerder was voorzien. De boodschap werd uitgerekend op de laatste dag van het Britse lidmaatschap van de Europese Unie aan Londen overgemaakt. ‘Puur toeval’, klinkt het bij de Europese Commissie.

De Britse overheid kreeg vorige vrijdag, op de laatste dag dat het land nog deel uitmaakte van de Europese Unie, te horen dat ze tegen juni een extra 1,3 miljard euro in de Europese begroting moet storten. Het verzoek vloeit voort uit de jaarlijkse herziening van de nationale bijdragen op basis van de evolutie van het bruto nationaal inkomen en de btw-inkomsten van de lidstaten.

‘We kunnen bevestigen dat eind januari, zoals elk jaar, de bijdragen herberekend werden om ze in overeenstemming te brengen met de meest recente economische data’, reageert een woordvoerder van de Europese Commissie. Hij duidde dat het gaat om een jaarlijks terugkerende routineklus. Soms krijgen lidstaten geld terug, soms moeten ze bijbetalen. In 2017 en 2018 kregen de Britten bijvoorbeeld geld terug. Dat het verzoek uitgerekend op 31 januari werd verstuurd, is volgens hem ‘puur toeval’.

Het VK verliet op 31 januari de Europese Unie. Tot eind december loopt nog een overgangsperiode waarin er nauwelijks iets verandert. De Britten blijven dit jaar dan ook hun bijdrage betalen. Die zou ruim 10 miljard euro bedragen.

Ook de komende jaren storten de Britten overigens nog geld in de Europese kas. In het echtscheidingsakkoord is immers afgesproken dat ze blijven bijdragen aan de uitvoering van budgettaire engagementen die ze tijdens hun lidmaatschap mee hebben goedgekeurd, en voor de pensioenrechten van Europese ambtenaren. Het zou in totaal gaan om een nettobijdrage van ongeveer 20 miljard euro.