Engie zet ceo Isabelle Kocher aan de deur
Isabelle Kocher Foto: REUTERS

Engie, het moederbedrijf van Electrabel, zal het mandaat van ceo Isabelle Kocher niet hernieuwen. Dat meldt het bedrijf donderdag, na een vergadering van de raad van bestuur.

‘De raad van bestuur kwam vandaag samen om de verlenging van het mandaat van Isabelle Kocher te bespreken, dat afloopt in mei 2020’, klinkt het in een persbericht. ‘Na een gedetailleerde analyse van haar ambtsperiode, heeft de raad van bestuur beslist dat het verdere beheer van de groep moet gebeuren onder een nieuw leiderschap.’

Wie Kocher zal opvolgen is nog niet bekend. Jean-Pierre Clamadieu, voorzitter van de raad van bestuur, heeft de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe ceo. Na het aflopen van de termijn van Kocher neemt algemeen secretaris Claire Waysand haar taken over als interim-ceo. Ze wordt bijgestaan door coo Paulo Almirante en cfo Judith Hartmann.

'In naam van de volledige raad van bestuur wil ik Isabelle Kocher mijn grootste dank aanbieden voor haar inzet voor Engie de afgelopen twintig jaar', zegt Clamadieu in het persbericht. 'Als ceo leidde Kocher de groep door een diepgaande transformatie, met in het bijzonder het afbouwen van activiteiten die te maken hadden met de zoektocht naar fossiele brandstoffen en de opwekking van elektriciteit met steenkool.'

Toch is de raad van bestuur ervan overtuigd dat Engie een nieuwe ceo nodig heeft 'om de verdere transformatie van Engie te leiden, zodat het bedrijf een koploper inzake de energie-en klimaattransitie kan worden', klinkt het verder. 'We moeten onze organisatie efficiënter blijven maken, onze strategische opties duidelijk maken en ons businessmodel rond duurzame energie en klantgerichte oplossingen versterken. De groep moet daarnaast twee kritische uitdagingen in België en Frankrijk aanpakken, namelijk hoe België in de toekomst nucleaire energie zal inpassen in zijn energiemix, en hoe Frankrijk dat zal doen met aardgas.'

In de Franse pers werd al een tijd gespeculeerd over het lot van één van de machtigste vrouwen in de Franse bedrijfswereld.