In het bloed en de urine van Vlaamse jongeren zijn minder milieuvervuilende stoffen te vinden dan vijf jaar geleden. In hun lichaam zwerven wel tal van nieuwe stoffen waarvan de mogelijke schadelijke effecten nog niet bekend zijn.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid houdt in opdracht van de Vlaamse overheid al sinds 2001 meetcampagnes om de blootstelling van inwoners aan vervuilende stoffen in kaart te brengen. Behalve moeders met ...