Kamercommissie keurt volledig verbod op tabaksreclame unaniem goed
Archiefbeeld Foto: Bart Dewaele, BDW

De Kamercommissie Gezondheid heeft unaniem een totaalverbod op tabaksreclame goedgekeurd. Uitzonderingen op het algemeen verbod worden vanaf 1 januari 2021 ook verboden. Ook aan het rookverbod in de wagen wordt gesleuteld.

Het verbod op tabaksreclame is al vele jaren van kracht. Het doel is logisch: voorkomen dat mensen beginnen te roken. Toch werden indertijd enkele uitzonderingen in de wet ingeschreven. Winkeliers mogen bijvoorbeeld wel nog het logo en de naam van een sigarettenmerk uithangen aan de voorgevel van hun winkel.

Vanaf 1 januari 2021 worden die uitzonderingen eveneens verboden. Die tussenperiode moet ervoor zorgen dat de administratieve diensten zich kunnen voorbereiden op controles, maar vooral dat de verkooppunten voldoende tijd hebben zich in regel te stellen.

Het voorstel moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Daar kan nog enige tijd overgaan. Het is immers niet uitgesloten dat het voorstel moet worden genotificeerd aan Europa. Dat zal nu worden onderzocht, maar indien dat het geval is, dan kan de Kamer het voorstel pas goedkeuren als die procedure achter de rug is.

Strijd tegen tabak

Het totaalverbod is niet het eindpunt in de strijd tegen tabak. Er zitten immers nog voorstellen in de pijplijn om in te grijpen op de toegankelijkheid. Zo heeft CD&V een voorstel om het aantal verkooppunten te centraliseren.

De Stichting tegen Kanker benadrukt het belang van het reclameverbod. Vanaf dit jaar liggen immers neutrale sigarettenpakjes in de rekken. De Stichting vermoedt dat de tabaksbedrijven de gemiste reclame via de pakjes zouden compenseren met extra reclame.

De organisatie benadrukt dat het verbod bovendien nodig is voor alle tabaksproducten, dus ook de nieuwe verhitte tabaksproducten en de e-sigaret. De Stichting pleit daarnaast op een verbod op giften, donaties en mecenaat vanwege de tabaksindustrie.

Rookverbod in wagen

Roken in de auto wordt binnenkort verboden in de auto met kinderen jonger dan achttien jaar aan boord. De Kamercommissie heeft dat unaniem goedgekeurd. Momenteel geldt een leeftijd van zestien jaar. Maar omdat het sinds kort verboden is tabak te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, vonden de initiatiefnemers het logisch om beide leeftijdsgrenzen met elkaar in lijn te brengen.