‘Lonen en uitkeringen vroeger omhoog’
Foto: Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

De lonen en uitkeringen zullen waarschijnlijk een maand eerder stijgen dan verwacht.

De overheid stevent mogelijk af op een financiële tegenvaller. Doordat de inflatie wat hoger uitkomt dan voorzien, zullen de uitkeringen en de lonen van veel overheidswerknemers een maand eerder aan de inflatie worden aangepast dan verwacht. Dat heeft het hr-dienstenbedrijf Acerta berekend.

De lonen en uitkeringen zijn gekoppeld aan de zogenaamde spilindex. Zodra die overschreden wordt, gaan de lonen en uitkeringen met 2 procent omhoog. De spilindex is afgeleid van de afgevlakte gezondheidsindex. Dat is het gemiddelde over enkele maanden. Omdat de inflatie in januari wat hoger was dan verwacht, is de kans groot dat het vereiste niveau al in februari wordt bereikt, heeft Acerta berekend. Daardoor gaan de uitkeringen en de lonen in de social profit al in maart in plaats van april omhoog. Voor de meeste ambtenaren zal dat in april in plaats van mei zijn.

‘Het effect daarvan is groot’, zegt Acerta-jurist Tom Dirix in een mededeling. Voor de uitkeringen vormt die vervroeging een extra kostenpost van 78,5 miljoen euro, heeft Acerta berekend. Voor de lonen van overheidspersoneel gaat het om een veelvoud daarvan. ‘De begroting van alle overheden krijgt straks hoogstwaarschijnlijk een extra kost te slikken’, aldus Dirix.

Voor de werknemers is het prettig om een maand een hoger loon te ontvangen, maar dat levert geen extra koopkracht op. Het gaat puur om een aanpassing aan de stijgende levensduurte. Omdat de prijzen van dagelijkse levensbehoeften wat sneller gestegen zijn dan verwacht, volgen de lonen en uitkeringen ook sneller. Voor werknemers in de privé-sector volgt de aanpassing aan de index in de meeste gevallen op een ander moment. Het precieze tijdstip van de aanpassing is afhankelijk van het paritair comité van de betrokken sector. De vorige maal dat de spilindex overschreden werd, was in augustus 2018.

Meer en meer willen werknemers ook plezier en wellness op de werkvloer. In Edge Olympic, in Amsterdam, proberen ze dat waar te maken.