'Dit proces is niet voor herhaling vatbaar', zo reageerde Wim Distelmans, voorzitter van de federale euthanasiecommissie, op de uitspraak in het euthanasieproces.

'Mijn eerste reactie na de vrijspraak is opluchting omdat dit heel wat betekent voor alle mensen in België', reageert Wim Distelmans, voorzitter van de federale euthanasiecommissie, aan de VRT. 'Maar ik ben ook opgelucht voor de drie artsen in kwestie. En ik hoop dat de familie dit op een goede manier kan verwerken.'

Distelmans is vooral heel blij 'omdat eindelijk bewezen is dat onze euthanasiecommissie goed werk levert', zei hij. 'Nu blijkt dat wat de commissie unaniem heeft goedgekeurd ook goedgekeurd wordt door het college van experten en door de jury.'

Nochtans lag de commissie onder vuur tijdens het proces als zou ze alle euthanasieaanvragen sowieso goedkeuren. Distelmans: 'Dat is gebruikt in de pleidooien van de tegenpartij maar dat is complete onzin. We bestuderen de dossiers allemaal anoniem en we zitten met 16 leden in de commissie, voor- en tegenstanders van euthanasie.'

Distelmans noemt het positief dat de geesten gerijpt zijn om de euthanasiewet te verbeteren. 'Wij zeggen dat al jaren. De wet kan verbeteren. Zeker op het gebied van de strafbepaling.' Zo staat niet in de wet wat er moet gebeuren als een arts een voorschrift uit de wet, zelfs het kleinste detail, niet naleeft.

Maar Distelmans denkt ook aan een uitbreiding in de richting van dementie en van verworven wilsonbekwaamheid. 'Sommigen noemen dat een uitbreiding van de wet, ik noem dat een verbetering omdat mensen hier heel erg om vragen.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig