Koerdische PKK blijft terroristische organisatie voor Belgische regering
Themabeeld: Een betoging van Koerden in Brussel Foto: Kristof Vadino

De Belgische regering blijft de Koerdische PKK als terroristische organisatie beschouwen. Dat zegt minister van Buitenland Philippe Goffin (MR) nadat het Hof van Cassatie heeft beslist dat de groepering volgens hen geen terreurgroep is.

‘Het standpunt van de Belgische regering is ondubbelzinnig: de PKK is een terroristische organisatie.’ Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) woensdag, daags nadat het Hof van Cassatie een eerder arrest van het Brussel hof van beroep heeft bevestigd waarin gesteld wordt dat de Koerdische organisatie niet vervolgd kan worden op basis van de antiterrorismewetgeving.

De gerechtelijke beslissing kan gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen tussen België en Turkije. Ons land is onder meer afhankelijk van de Turken voor de opvolging van Syriëstrijders die nog in de streek verblijven. Daarom schrijft de minister in zijn persbericht dat België vastberaden is en blijft om zijn relaties met Turkije te onderhouden.

Volgens Goffin betekent de uitspraak van Cassatie geenszins dat de PKK niet langer als terroristische organisatie moet worden beschouwd. ‘Het besluit van het Hof van Cassatie is de uitdrukking van de rechterlijke macht, die strikt onafhankelijk is van de uitvoerende macht, en als zodanig door alle actoren moet worden begrepen.’

‘België zal de opname van de PKK en de andere Turkse terroristische groepen zoals het DHKP/C et de TAC op de Europese lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden, blijven verdedigen en zijn justitiële autoriteiten zullen blijven samenwerken met hun Europese en andere partners die betrokken zijn bij de vervolging van personen bij de PKK, zoals zij dat al jaren doen’, zegt Goffin.

De Koerdische Gemeenschap in België (Navbel) was wel tevreden met de ‘historische uitspraak’. ‘Een unicum dat gevolgen zal hebben voor andere landen, en zelfs de Europese Unie. Dit verzet bakens in debatten over de Koerdische kwestie, het optreden van de Turkse staat en de rol van de PKK’, zei Orhan Kilic, de woordvoerder van de Raad van de Koerdische Gemeenschap van België.