Journalisten De Standaard winnen persprijs over de onzichtbare macht
Illustratie die werd gebruikt bij de reeks Foto: Gunther Truijen

De derde Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt, gaat dit jaar naar De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek, voor een artikelenreeks waarin ze aan het licht brachten dat Belgische wetten vaak geschreven worden door ghostwriters buiten het parlement.

Justaert en Vanschoubroek kregen de prijs ter waarde van 7.500 euro maandagavond overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van de OVB door voorzitter Edward Janssens, voor hun artikelenreeks ‘De onzichtbare macht’. In die reeks brachten ze aan het licht dat Belgische wetten vaak geschreven worden door ghostwriters buiten het parlement.

‘De artikelenreeks biedt inzicht in een weinig bekend karakteristiek gegeven van onze rechtstaat’, klonk het oordeel van de jury.

Levendige discussie

‘Mogelijk is het zelfs typerend voor de hele verstrengeling van elites in België. Twee journalisten van De Standaard hebben op voortreffelijke wijze dit kluwen proberen te ontwarren en wijzen daarbij ook op de delicate positie van sommige advocaten. Hoewel de serie voor een bijzondere levendige discussie heeft geleid bij het jureren, waren de juryleden het erover eens: dit is uitstekende journalistiek, waar er méér van zou moeten zijn.’

Volgens de jury belichten de journalisten verschillende facetten van het gebruik, en zijn ze erg kritisch, maar laten ze de lezer uiteindelijk toe een eigen mening te vormen. ‘Wel zijn ze erg duidelijk in hun eindconclusie: meer transparantie is nodig, want dat advocaten/academici worden ingehuurd om wetteksten bij elkaar te schrijven, kan wel degelijk tot belangenconflicten leiden.’

Vrouwelijke rechtenstudenten 

De Persprijs van de OVB wordt sinds 2013 om de drie jaar uitgereikt. De bedoeling is om de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen en te belonen.

Naast Justaert en Vanschoubroek waren dit jaar Lars Bové en David Adriaen genomineerd met hun reeks ‘Postbus Luxemburg’ voor De Tijd, en Fatma Taspinar en Wouter Heymans met ‘Mij overkomt het niet’ voor VRT.

De OVB Studentenprijs werd uitgereikt aan Selin Bakistanli voor haar masterproef 'Van aanrecht naar rechtbank. Leven en lot van de eerste generatie vrouwelijke rechtenstudenten (1882-1922)'. Zij ging naar huis met 2.500 euro. De OVB reikt de studentenprijs sinds 2007 jaarlijks uit om maatschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten met de advocatuur als onderwerp te promoten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig