Overzicht: de juridische soap tussen Delphine en de koning
Delphine Boël was steeds aanwezig in de rechtszaal, koning Albert niet Foto: Photo News

Nu koning Albert II eindelijk heeft toegegeven dat beeldend kunstenares Delphine Boël wel degelijk zijn biologische dochter is, komt er een einde aan een jarenlange juridische soap. Een overzicht.

In 1999 publiceerde Mario Danneels een biografie van koningin Paola, waarin hij onthulde dat Delphine Boël de buitenechtelijke dochter zou zijn van Albert II. Sindsdien heeft Delphine Boël op alle mogelijke manieren geprobeerd om zich te laten erkennen als dochter van koning Albert. Vergeefs. Een proces is haar laatste toevlucht.

Juni 2013: Delphine spant een rechtszaak aan om zo van de koning af te dwingen dat hij haar als dochter zou erkennen. Als regerende koning is Albert op dat moment onaantastbaar en dus daagt ze haar vermoedelijke halfbroer Filip en halfzus Astrid ook voor de rechter. Middels een DNA-test zou de bloedband kunnen worden bewezen.

September 2013: Na zijn troonsafstand zetten de advocaten van Delphine de eerste procedure stop en beginnen een nieuwe, ditmaal rechtstreeks tegen koning Albert en Jacques Boël, de officiële vader van Delphine. Alvorens Delphine erkend kan worden als dochter van Albert moet ze immers eerst het vaderschap van Jacques Boël betwisten. Een kind kan maar één officiële vader hebben.

September 2014: De pleidooien bij Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaan van start. Een DNA-test bewijst dat Jacques Boël niet de biologische vader is van Delphine.

November 2014: Het proces wordt stilgelegd. De rechtbank van eerste aanleg vraagt het advies van het Grondwettelijk Hof in het dossier, omdat Delphine te laat zou zijn met haar vraag tot erkenning. Volgens het burgerlijk wetboek heeft een volwassene maar een beperkte tijd om het vaderschap van de echtgenoot van haar moeder te betwisten. Een kind dat ouder dan 22 jaar is, heeft daarvoor slechts een jaar de tijd, sinds de ontdekking dat hij haar vader niet is.

Mei 2015: Delphine dient bij het hof van beroep van Brussel beroep in tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, die het aanvechten van het vaderschap van Jacques Boël onontvankelijk verklaarde.

Februari 2016: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat Delphine haar gerechtelijke stappen om erkend te worden als dochter van koning Albert mag voortzetten. Het betrokken artikel uit het burgerlijk wetboek is volgens het Grondwettelijk Hof te strikt, en tevens in strijd met de Grondwet en de rechten van de mens

Februari-maart 2017: De pleidooien gaan opnieuw van start bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg verklaart de klacht van Delphine onontvankelijk. Volgens de rechter heeft Delphine niet bewezen dat Jacques Boël haar vader niet is, hij blijft dus haar wettelijke vader. Ze gaat in beroep.

April 2018: Delphine dient nieuwe vraag in tot DNA-test van koning Albert. Die vraag wordt onderzocht door het hof van beroep in Brussel.

Juni 2018: Het hof van beroep in Brussel wil opnieuw een debat ten gronde voeren over het juridische vaderschap van Jacques Boël. Pas daarna kan een oordeel volgen over een DNA-test van koning Albert.

November 2018: Het Brusselse hof van beroep beslist dat Jacques Boël niet de vader van Delphine kon zijn en dat koning Albert binnen de drie maanden moet deelnemen aan een DNA-test.

Februari 2019: Koning Albert tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie tegen het bevel van het Brusselse hof van beroep om een DNA-test te laten afnemen in de zaak van Delphine Boël.

Mei 2019: De rechter van het hof van beroep verplicht koning Albert tot een DNA-test, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag. Twee weken later wordt een DNA-staal bij hem afgenomen, al dienen de resultaten geheim te blijven.

Januari 2020: koning Albert maakt zelf bekend dat de DNA-test heeft uitgewezen dat hij de biologische vader is van Delphine.