Vlaamse overheid roept op om geen hout te stoken wegens hoge fijnstofconcentraties
Foto: Getty Images/iStockphoto

In Vlaanderen is de informatiedrempel voor fijn stof donderdag overschreden. Dat meldt zowel de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) als de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die laatste roept op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Volgens Ircel worden er in alle drie de gewesten hoge concentraties aan fijn stof gemeten. De voorbije 24 uur bedroeg de gemiddelde concentratie aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2.5) in Vlaanderen meer dan 35 microgram per kubieke meter, de drempelwaarde om de bevolking te informeren. Ook de komende dagen worden hoge concentraties voorspeld. ‘In Brussel en Wallonië wordt de drempel op dit moment (nog) niet overschreden’, aldus Ircel.

‘De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van het wegverkeer, de verwarming van gebouwen, de industrie en de landbouw’, legt de VMM uit. ‘Weinig wind en een temperatuursinversie op ongeveer 750 meter hoogte zorgen voor een stabiele atmosfeer, waardoor de lucht slecht verdund wordt.’

Wegens de slechte luchtkwaliteit roept de VMM de bevolking op om vandaag ‘geen hout te stoken in haarden of kachels’. ‘De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen’, luidt het. ‘Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid, zo veroorzaken PAK DNA-schade en zijn ze daardoor kankerverwekkend.’