De stafhouder heeft na een uur overleg beslist dat advocaat Fernand Keuleneer zich moet terugtrekken als raadsman van de burgerlijke partijen. Zijn collega-advocaat Joris Van Cauter neemt zijn cliënten over. Het proces kan dus gewoon worden voortgezet.

Fernand Keuleneer vroeg meteen de schorsing tot 11 uur om te overleggen met zijn cliënten, de broer en zussen van Tine Nys. Die gaan nu ook in zee met Joris Van Cauter, die de ouders al vertegenwoordigt. ‘Ik heb met hen overlegd', zei hij. 'Zij zijn van oordeel dat het in ieders belang is dat het proces voortgang kent en dat we dit zo snel als mogelijk tot een eind brengen.’

De stafhouder maakte de beslissing over Keuleneer in overleg met de stafhouder van Brussel nadat was gebleken dat de advocaat zelf in de euthanasiecommissie zat die het dossier over Tine Nys goedkeurde. Hij gaf geen verdere commentaar. Enerzijds kwam de beslissing toch een beetje als een verrassing, omdat Keuleneer plaatsvervangend lid was van die commissie, en dus geen stemrecht had toen die het dossier van Tine Nys goedkeurde. Anderzijds was het te verwachten: de advocaten willen de eer van hun beroep hoog houden. Dat zouden de stafhouders achter gesloten deuren hebben gezegd. Elke zweem van belangenvermenging willen ze uitsluiten. Keuleneer had dan wel geen stemrecht, maar hij maakte deel uit van een geheim overleg, waar de tegenpartij geen informatie over had. Hij had dus een niet geoorloofd voordeel ten opzichte van de tegenpartijen.

Keuleneer vindt dat hij onterecht is weggestuurd. 'Ik het respect voor de beslissing van de stafhouder, maar dat wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Ik heb geen fouten gemaakt en zou perfect kunnen blijven werken. Mijn onafhankelijkheid is niet aangetast, vind ik. Er is een hele procedure geweest voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, en deze opmerking is nooit gemaakt.'

De burgerlijke partijen komen hier op het eerste gezicht beschadigd uit. Het is de vraag welke indruk dit op de jury zal maken.

Boemerang

Het was de burgerlijke partij zelf die gisteren aantoonde dat het meldingsformulier over deze euthanasie bij de evaluatiecommissie niet anoniem was. In het zogenaamd geanonimiseerde deel stond de naam van Tine drie keer, en ook de naam van de adviserende psychiater.

Advocaat Joris Van Cauter, die opkomt voor de ouders van Tine, zei dat getuige Wim Distelmans, covoorzitter van die commissie, zich daarom had moeten terugtrekken bij de bespreking van dit dossier in de commissie. Hij kende de case: hij had eerder een verzoeningspoging voorgezeten tussen de artsen en de familie, en de zus van Tine had meermaals met hem over de zaak gepraat. Ook was hij voorafgaand aan de euthanasie al gecontacteerd door de vader van Tine, die wilde weten of alles wettelijk zou verlopen, en door de adviserende psychiater.

Dat alles kwam als een boemerang terug naar de burgerlijke partijen, toen Distelmans op vraag van advocaat Jef Vermassen de namen van de juristen in de euthanasiecommissie voorlas. Daaronder: die van advocaat Keuleneer. Vermassen zei dat Keuleneer eigenlijk op de getuigenstoel moest zitten. De advocaten van de uitvoerende arts, Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, stapten naar de stafhouder, om een deontologisch probleem aan te kaarten.