Legerbaas wil militairen in buitenland, niet in Belgische straten
Themabeeld Foto: Photo News

Chef Defensie Marc Compernol roept op om snel een stabiele regering te vormen ‘die defensie de mogelijkheden geeft om zijn taken correct uit te voeren’. En ze mag meteen ook met een oplossing komen voor de vele militairen die defensie levert voor patrouilles in de straten.

In 2019 focuste hij op de 10.000 militairen die Defensie zou moeten aanwerven, in 2018 op de handtekeningen die gezet moesten worden onder de contracten voor vlieg-, voer- en vaartuigen. De bestellingen zijn intussen afgerond en de aanwervingen zitten opnieuw boven de benodigde 2000 per jaar. Wat wordt dan de uitdaging voor Defensie in 2020? ‘Onze output op peil houden in tijden van transitie en schaarste van personeel’, zegt Chef Defensie (CHOD) Marc Compernol in zijn nieuwjaarstoespraak.

Die output, dat slaat op de missies in zowel binnen- als buitenland, en dus ook op de militairen die nog altijd in de straten van Brussel en Antwerpen patrouilleren. Het is nooit een populaire beslissing geweest bij defensie. En het geduld van de eerste militair van het land raakt stilaan op. ‘Er moet een oplossing gevonden worden voor de steun die wij leveren aan de politie. Wij kunnen snel, goed getraind personeel leveren, ja. Maar we zijn nu wel 5 jaar verder. Ik verwacht een structurele oplossing van het beleid. De veiligheid van België begint in het buitenland. Het is daar dat onze roeping ligt.’

Een en ander kan natuurlijk niet zonder de bijbehorende budgetten en een regering met voldoende zetels achter zich daarover beslissingen te nemen. Hij roept daarom op tot de vorming van een federale regering. Lopende zaken doet defensie geen deugd, daar wees generaal Marc Thys, die de transitie van defensie leidt, eerder al op. Maar dat de legerchef zich zo uitspreekt over de politieke impasse is toch uitzonderlijk. Compernol erkent dat de regering zelfs in lopende zaken oren heeft naar zijn noden, maar ‘nu is de tijd gekomen voor de vorming van een stabiele regering met de nodige slagkracht. Een regering die het initiatief neemt om een echt veiligheidsbeleid uit te stippelen en Defensie de middelen geeft om dit correct uit te voeren.’