Toch Belgische militairen naar de Straat van Hormoes
Een vijfde van de wereldolieproductie gaat door de zee-engte. Foto: AFP

België neemt deel aan een beveiligingsmissie van de scheepvaart in de Straat van Hormoes. Schepen kunnen niet worden gestuurd, wel drie militairen.

Het is al een tijd onrustig in de Straat van Hormoes. De zee-engte is buitengewoon belangrijk als toegangspoort naar de olievelden van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Irak en Iran. Vorig jaar raakte een aantal schepen in moeilijkheden, een internationale coalitie drong zich op. Eerder wees België een Amerikaanse vraag om mee te helpen aan een internationale coalitie die de scheepvaart moet beveiligen af. Een vraag van de Fransen krijgt nu wel een positief antwoord.

Maar België kan geen van haar twee fregatten sturen. De Leopold I voert sinds begin dit jaar een missie uit in de Middellandse Zee, de Louise-Marie ligt voor onderhoud in een droogdok. Daarom stuurt België drie militairen. Vermits ons land een regering in lopende zaken heeft, moet het parlement instemmen met de operatie. Vanochtend bleek in de bevoegde commissie dat minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) op de noodzakelijk steun kan rekenen.

Concreet gaat het om een verbindingsofficier die de operaties mee zal opvolgen en twee onderofficieren die meevaren op een Nederlands fregat in het kader van de Belgisch-Nederlandse samenwerking. Onze noorderburen besloten al eerder om een schip naar het gebied te sturen. Volgens Theo Francken (N-VA) kon België niet anders dan deel te nemen aan deze operatie gezien het belang van de Antwerpse haven op petrochemisch gebied.