Dalle: ‘Bemiddelingsrapport VRT niet opgevraagd, want irrelevant voor ontslag ceo’
Foto: Guy Putttemans

In het Vlaams Parlement heeft mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) woensdagmiddag gereageerd op de ophef die is ontstaan rond een bemiddelingsrapport over de VRT-top. Dalle ontsloeg maandag ceo Paul Lembrechts, zonder te weten wat in dat rapport staat.

Luc Van den Brande (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, stelde begin januari Fabiaan Van Vreckhem (Accord) aan als bemiddelaar tussen de VRT-ceo Paul Lembrechts en vier leden van zijn directiecomité enerzijds en Peter Claes, de directeur Media & Productie anderzijds.

Volgens Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) zou dat rapport cruciaal moeten zijn geweest in de beslissing van maandag om Lembrechts de laan uit te sturen. Woensdag kwam echter aan het licht dat Dalle dat rapport zelf niet heeft, en de informatie daarin nooit gezien heeft.

Dalle had aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) eerder al laten weten dat de informatie in het rapport geen impact gehad heeft op de beslissing van de regering om Lembrechts te ontslaan.

Dat herhaalde de minister woensdagmiddag in het Vlaams Parlement. ‘Ik heb de nota niet opgevraagd, want die is totaal irrelevant geweest voor de beslissing van de Vlaamse regering om Lembrechts te ontslaan’, zei Dalle. ‘Het besluit is genomen omdat Lembrechts er niet in geslaagd is om het vertrouwen van de raad van bestuur in hem te herstellen.’

Persoonlijke informatie

Verder is Dalle ook niet van plan het document in de toekomst op te vragen, in te kijken of openbaar te maken. ‘De bemiddelingsnota gaat in op het functioneren van verschillende personen in het directiecollege. Daarin staat erg persoonlijke informatie en worden functioneringsproblemen van verschillende directieleden besproken’, zei hij. ‘Ik zou het absoluut onkies vinden om dat document in mijn bezit te hebben, aan jullie te geven en erover te discussiëren.

Dalle: ‘Ik heb me enorm geërgerd aan het publieke debat over verschillende personen verwikkeld in dit dossier. Er zijn veel halve waarheden en onwaarheden verkondigd. Zo gaan we niet met mensen om. Als er problemen zijn, moeten die binnen VRT zelf aangepakt worden. Om die reden is Leo Hellemans aangesteld als interim-ceo. Hij krijgt natuurlijk wel de nota, om de situatie goed te kunnen inschatten. Hij zal iedereen zien, en binnen enkele weken voorstellen doen.’

Toekomst Claes?

Lembrechts had na een vertrouwensbreuk en onenigheid over de te volgen strategie bij de besparingen het ontslag van VRT-directielid Claes gevraagd. De raad van bestuur, onder impuls van Van den Brande, had dat ontslag geweigerd. Afgelopen maandag werd Paul Lembrechts dan zelf door de Vlaamse regering de laan uitgestuurd.

Hoe het nu verder moet met het functioneren van Claes, daarover wilde Dalle zich niet uitspreken. ‘In de jaren negentig was het normaal dat de regering, de politiek, het Vlaams Parlement, zich zou bezighouden met leden van het directiecollege. Bij de invoering van het mediadecreet is echter voor een andere richting gekozen. Tegenwoordig benoemt de Vlaamse regering enkel nog de ceo, en is het de raad van bestuur die de directieleden benoemt. Als er bedenkingen zijn bij het functioneren van een directeur, is het dus niet aan regering of parlement om zich daarover uit te spreken.’

‘Triest schouwspel’

Oppositiepartij SP.A was niet te spreken over de uitleg van Dalle. Vlaams Parlementslid Katia Segers sprak van een ‘triest schouwspel’. ‘Minister, u beslist om de ceo van de VRT, een van onze belangrijkste Vlaamse instellingen, te ontslaan. U zegt nu dat u een rapport over die VRT niet eens gezien heeft. U noemt dat rapport zelfs niet belangrijk. Op basis van welke grond heeft u dan wel besloten om tot ontslag over te gaan?’

Segers: ‘Dit is een toonbeeld van slecht bestuur, van een verrottingsstrategie en van kapotbesparen. De raad van bestuur heeft met opzet getalmd, om het conflict binnen de directie te laten dooretteren. Dit is ongezien en ongehoord. Het is een schande dat zo wordt omgegaan met de openbare omroep. Jaar na jaar worden hen al besparingen opgelegd. De ceo wilde niet meestappen in die verrottingsstrategie, en daarop heeft u hem de laan uitgestuurd.’

Klaas Slootmans van Vlaams Belang suggereerde tijdens het verdere debat dat Lembrechts misschien zelf op zijn ontslag zou hebben aangestuurd, 'om de ontslagvergoeding op te strijken'. In Villa Politica maakte Karin Brouwers (CD&V) dezelfde insinuatie. Minister Dalle zei daarover enkel dat Lembrechts volgens zijn contract recht heeft op zes maanden wedde. Volgens het jaarverslag bedroeg zijn jaarloon 259.058,83 euro bruto in 2018.