Kamercommissie verwerpt alarmbelmotie over subsidiestop ‘segregerende’ verenigingen
Foto: ISOPIX

De Kamercommissie Grondwet heeft de motie van het Vlaams Parlement over de subsidiestop voor ‘segregerende’ verenigingen ongegrond verklaard. PS en MR onthielden zich bij de eindstemming.

In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD in november een voorstel in om sociaal-culturele verenigingen ‘die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’ niet langer te ondersteunen. De aanpassing moest ingaan op 1 december.

De oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA diepten een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van ‘discriminatie om ideologische en filosofische redenen’.

Het federaal parlement moest zich nu over de motie uitspreken. Voor- en tegenstanders werkten een tekst uit. De tekst van parlementsvoorzitter Patrick Dewael (Open VLD), die de motie ongegrond verklaarde, werd goedgekeurd met zeven stemmen voor (N-VA, Open VLD, CD&V en Vlaams Belang), vijf stemmen tegen (Groen, SP.A en PVDA) en vier onthoudingen (PS en MR). De plenaire vergadering moet zich nog over de tekst uitspreken, en ook de Senaat zal nog over de motie stemmen.