N-VA schaaft voorstel bij: terroristen verliezen niet meer automatisch nationaliteit
Themabeeld. Foto: BELGAONTHESPOT

N-VA heeft zijn wetsvoorstel aangepast over de automatische afname van de Belgische nationaliteit. De Vlaams-nationalisten wilden dat iemand met een dubbele nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme automatisch de Belgische nationaliteit zou kwijtspelen, maar laat die automatische vervallenverklaring nu vallen. ‘De tekst zou anders nooit een akkoord hebben gehaald’, motiveert Kamerlid Koen Metsu.

In 2015 keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat het mogelijk maakt iemands nationaliteit af te nemen die wordt veroordeeld voor terrorisme, hetzij als dader, hetzij als mededader of medeplichtige. Aan die wet waren enkele voorwaarden verbonden. Het is de rechter die de vervallenverklaring moet uitspreken op vordering van het openbaar ministerie. Bovendien kan de vordering enkel bij veroordelingen tot effectieve celstraffen van minstens vijf jaar. De afname kan enkel wanneer de veroordeelde de Belgische nationaliteit niet van de ouders meekreeg.

N-VA wilde daar een stap verder in gaan. Voor de partij moest die vervallenverklaring automatisch gebeuren van zodra er sprake was van terrorisme, ook als hij of zij in ons land geboren is, en moet er ook geen vordering van het openbaar ministerie meer zijn. De Raad van State was echter kritisch voor het voorstel, dat wellicht geen meerderheid zou halen.

Bij de bespreking van de tekst in de Kamercommissie Justitie, die advies moet uitbrengen aan de commissie Binnenlandse Zaken, gaf indiener Koen Metsu aan dat hij het voorstel wilde amenderen, om voor een stuk tegemoet te komen aan de kritiek. Daardoor zou het nog steeds de rechter zijn die de vervallenverklaring moet uitspreken op vordering van het parket. De automatische afname wordt dus uit het voorstel geschrapt. Anderzijds zouden Belgen bij geboorte ook onder de wet vallen en zou de ondergrens van vijf jaar celstraf vervallen.

De bespreking van het voorstel vond nog niet ten gronde plaats. Toch bleken er op de oppositiebanken al vragen te rijzen, bijvoorbeeld over de evenredigheid van de maatregel. Ook Servais Verherstraeten (CD&V) had enkele bedenkingen, maar gaf toch aan dat het amendement toch een stap in de goede richting is. Ook Katja Gabriëls (Open VLD) is tevreden dat het automatisme verdwijnt, maar wil ook dat de vervallenverklaring enkel kan bij een effectieve gevangenisstraf, weliswaar ook zonder ondergrens van vijf jaar.