Geen twijfel meer over ‘psychotische’ Van Gogh
Het schilderij was jarenlang voer voor discussie Foto: REUTERS

Onderzoek heeft de twijfel over de echtheid van een zelfportret van Vincent van Gogh weggenomen. Het gaat om een erg bijzonder werk, want hij maakte dit toen hij een zware psychose had.

Volgens het Van Gogh Museum in Amsterdam is het schilderij met daarop de beroemde kunstschilder uit het Nasjonalmuseet in het Noorse Oslo ‘onmiskenbaar’ van de hand van Van Gogh. Dit blijkt na een uitgebreid technisch en stilistisch onderzoek van het Van Gogh Museum.

Het Noorse museum kocht het werk al in 1910 en had daarmee het eerste zelfportret van de schilder in een openbare collectie. Sinds 1970 rees er echter twijfel over of Van Gogh het wel echt had gemaakt. Zo was er onduidelijkheid over de herkomstgeschiedenis, maar ook over de datum waarop en de plek waar het was gemaakt. De stijl en kleur werden eveneens niet als typerend voor Van Gogh gezien.

De onderzoekers constateren dat het wel degelijk een echte Van Gogh is en dat het werk eind augustus 1889 is gemaakt.