Vlaamse Volksbeweging wil Vlaming warm maken voor zelfstandigheid
Foto: BELGA

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) riep voorzitter Hugo Maes zaterdag op om de Vlaming warm te maken voor zelfstandigheid. Hij vroeg N-VA ook niet in een federale regering te stappen zonder confederalisme of onafhankelijkheid in haar programma.

De aanslepende regeringsvorming, met de opeenvolgende informateurs en preformateurs, nam een groot deel in van Maes’ toespraak. ‘Elke hoop dat het “momentum” van België’s definitieve einde zo vermeden of minstens uitgesteld wordt, slinkt met de dag. Kenners beweren dat het nu, bij nieuwe verkiezingen of uiterlijk 2024, wel eens prijs zou kunnen zijn met de splitsing’, aldus de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.

Zelf is Maes daar niet van overtuigd, omdat het de Vlaming aan durf ontbreekt. In haar actieplan voor dit jaar wil de VVB die durf aanscherpen. Daarom is het de bedoeling bij de modale Vlaming de Vlaamse zelfstandigheid proactief, in begrijpelijke taal en eigentijds te promoten. ‘Dit om mee een draagvlak te creëren en zo de nog resterende communautaire lengtes tot aan de eindmeet te helpen dichtrijden.’

‘Niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand’

Wat het communautaire betreft, was Maes duidelijk. Hij lanceerde een oproep richting de Vlaamse partijen, en in het bijzonder de V-partijen. ‘Als jullie het echt mensen met confederalisme of Vlaamse onafhankelijkheid, dan is het onoorbaar in een federale regering te stappen die dat thema niet in haar programma meeneemt. Wij aanvaarden niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand.’ En vanzelfsprekend moet die regering worden geleid door een Vlaamse premier en een meerderheid aan Vlaamse kant hebben.

Maes was bovendien scherp voor de Vlaamse regering. Hij verwees naar de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en naar de piste om het percentage bachelorvakken dat in het Engels wordt gegeven, op te krikken. ‘Dat een regering, die dit ronduit Nederlandsvijandig idee genegen is, een minister-president en een minister van Onderwijs telt van Vlaams-nationalistische signatuur, tart elke surrealistische verbeelding’, luidde het. ‘Shame on you.’

Tot slot kwam de voorzitter terug op het idee dat af en toe in Vlaams-nationalistische partijhoofdkwartieren wordt geopperd dat de Vlaams-nationale beweging, en in het bijzonder de VVB, beter de boeken zou sluiten en het werk aan de politici over te laten. ‘Ik ga volledig akkoord met die stelling, van zodra jullie een sluitend bewijs van durf, politieke moed en daadkracht geven. Het is eigenlijk simpel: hoe sneller jullie Vlaanderen onafhankelijk maken, hoe sneller wij de VVB opdoeken. Ik ben benieuwd.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in