Vlaams Belang dient klacht in tegen Arabische LEZ-affiches
Foto: fvv

Vlaams Belang dient klacht in tegen affiches waarmee het Gentse stadsbestuur Turks en Arabisch sprekende doelgroepen wil informeren over de Lage-emissiezone (LEZ). Die zijn volgens Vlaams Belang in strijd met de taalwetgeving.

Het kabinet van schepen Tine Heyse zegt dat de affiches correct zijn opgesteld, volgens de regels van de Vaste commissie voor Taaltoezicht.

Het Gentse stadsbestuur startte een grote informatiecampagne om de Gentenaar op de hoogte te brengen van de Lage-emissiezone (LEZ), die vanaf volgende maand wordt afgedwongen. Om te vermijden dat kwetsbare groepen uit de boot vallen, worden onder meer een tiental affiches opgehangen aan moskeeën. Op de affiches staat een Nederlandse tekst, met daarbij een vertaling in het Turks en het Arabisch.

Het gaat om een uitzonderlijke en zeer gerichte campagne, zegt het kabinet van Heyse, die aangeeft dat de affiche niet in strijd is met de taalwetgeving. Maar Vlaams Belang volgt die argumentatie niet. ‘De contacten van overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en ondernemingen moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in dit geval het Nederlands’, zegt fractieleider Johan Deckmyn.