Ondanks afschaffen eenkindpolitiek: laagste geboortecijfer in China sinds 1949
Een zwangere vrouw in de stad Hefei, in de provincie Anhui. Foto: REUTERS

Het geboortecijfer in China is in 2019 tot een historisch dieptepunt gezakt. Met 10,48 geboorten per 1.000 inwoners is het cijfer vorig jaar gedaald tot op het laagste niveau sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949.

Om vergrijzing en een demografische crisis te voorkomen, versoepelde China eind 2015 zijn eenkindpolitiek. Sindsdien mogen stellen twee kinderen krijgen. Al heeft de maatregel niet het gewenste effect.

Het aantal geboortes in China daalt namelijk al drie jaar op rij. In 2019 bedroeg het geboortecijfer volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek van China slechts 10,48 geboorten per 1.000 inwoners. Concreet kwamen vorig jaar 14,65 miljoen Chinese kinderen ter wereld. In 2018 waren dat er nog 15,23 miljoen, en in 2017 17,23 miljoen.

Officieel zegt China dat 14,65 miljoen geboorten nog steeds een ‘relatief hoog cijfer’ is. Maar dat is het laagste geboortecijfer in zeven decennia, met uitzondering van het jaar 1961, toen China geteisterd werd door een hongersnood. ‘Niemand kan nu nog zeggen dat het lage geboortecijfer in China een gevolg is van de eenkindpolitiek’, zegt Wang Feng, professor Sociologie aan de universiteit van Californië, tegen The Guardian. ‘Zo’n laag geboortecijfer toont duidelijk aan dat er structurele oorzaken zijn, zowel economisch als sociaal, en dat het geboortecijfer ook in de nabije toekomst zo laag zal blijven liggen.’

Vertraging economie

Dat betekent niet dat het bevolkingsaantal van China niet langer groeit. Vorig jaar telde China voor het eerst 1,4 miljard inwoners, een toename van 4,67 miljoen mensen. De beroepsbevolking dreigt echter niet meer te kunnen volgen. Vorig jaar daalde die met 0,1 procent, tot een aantal van 896,4 miljoen mensen tussen 16 en 59 jaar die in staat zijn om te werken. Daarmee daalt dat deel van de bevolking voor het achtste jaar op rij.

Dat kan dan weer leiden tot een vertraging van de economische groei. Een studie van de Oeso voorspelde in 2019 dat de groei in China na 2030 drastisch zal terugvallen, tot een niveau dat lager is dan de groei in de Verenigde Staten. Door de (naweeën van de) eenkindpolitiek zal de vergrijzing in China namelijk extra hard toeslaan, waardoor zijn expansie tegenover de rest van de wereld gestopt wordt.