Inclusie voor iedereen: Odisee geeft alle studenten meer tijd om examen in te vullen
Studenten aan de hogeschool Odisee kunnen ook examen afleggen in een prikkelarme box (rechts op de foto). Foto: Odisee

Hogeschool Odisee heeft beslist om vanaf deze examenperiode de examens meer inclusief te maken. Dat wil zeggen dat ze een aantal aanpassingen doorvoert die gelden voor álle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een functiebeperking.

Alle leer­lingen krijgen voortaan een derde meer tijd voor schriftelijke examens en extra voorbereidingstijd bij mondelinge examens. Studenten kunnen ook een vraag laten voorlezen en mogen gebruikmaken van een eenvoudige rekenmachine. Ze mogen ook iets eten of drinken (zoals druivensuiker of een droge snack).

‘Zo hopen we het stigma rond functiebeperkingen weg te werken’, zegt Leen De Wolf van de dienst studentenvoorzieningen. ‘Studenten met een beperking zullen minder het gevoel hebben dat ze telkens een uitzondering moeten vragen of dat ze een voorkeursbehandeling krijgen tegenover andere studenten.’ Odisee wil ook tegemoetkomen aan studenten met ‘niet-erkende functiebeperkingen’, zoals faalangst of stress. ‘Het zijn universele maatregelen die iedereen ten goede komen’, zegt De Wolf. Op de campus van Aalst staan er ook dertien prikkelarme boxen, bedoeld voor studenten die zich moeilijk kunnen concentreren op het examen.