België krijgt van EU maar 68 miljoen euro om sociale gevolgen 'Green Deal' op te vangen
Onder meer bedrijven in de haven van Antwerpen die voor zware inspanningen staan om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen in aanmerking komen voor het EU-fonds. Foto: Photo News

Met slechts 68 miljoen euro voor zeven jaar zal België zeer goed moeten kiezen welke projecten het wil financieren met het Rechtvaardig Transitiefonds van de EU. Met het transitiefonds moeten de sociale gevolgen in regio’s die de zwaarste gevolgen zullen ondervinden van de ‘Green Deal’ opgevangen worden.

In het voorstel van de Commissie zit er 7,5 miljard euro in de pot, geld dat bovenop de voorgestelde meerjarenbegroting 2021-2027 zou komen en door de lidstaten opgehoest moet worden.

Uit de voorgestelde verdeling blijkt dat België slechts 68 miljoen euro zou ontvangen, of 6 euro per inwoner. Dat is heel weinig. De verklaring ligt in het feit dat België geen steenkoolmijnen meer heeft en eerder rijk is. Via het mechanisme dat de Commissie voorstelt, moet een lidstaat een euro uit het transitiefonds aanvullen met 1,5 à 3 euro uit de Europese structuurfondsen die dat land ontvangt en via de traditionele cofinanciering. Zo zou het bedrag stijgen tot 300 miljoen euro over zeven jaar.

De Commissie zal eind februari voorstellen welke regio’s volgens haar in aanmerking komen voor die steun. Daarna moet België gerichte plannen indienen waarin precies beschreven staat hoe het geld gebruikt zal worden. Het is alvast duidelijk dat België zeer selectief zal moeten zijn.

Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld bedrijven in de haven van Antwerpen in aanmerking komen die voor zware inspanningen staan om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bij de Commissie is te horen dat de plannen heel serieus zullen moeten zijn. Als ze niet beantwoorden aan de criteria, komt er geen geld. Regionale evenwichten in ons land zullen geen rol mogen spelen: klimaat trekt zich niets aan van taalgrenzen.

De landen die het meest zullen profiteren zijn Polen (2 miljard), Duitsland (877 miljoen) en Roemenië. Dat heeft te maken met het feit dat zij nog zwaar afhankelijk zijn van de ontginning van steenkool of bruinkool. Voor Roemenië komt daarbij dat het economisch minder ontwikkeld is. In het geval van Polen kan dit voorstel helpen om de regering in Warschau te doen instemmen met de doelstelling om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Of alles verloopt zoals de Commissie voorstelt, zal afhangen van de moeizame onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting. Het voorstel van de Commissie gaat uit van een begroting van 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen van de 27 EU-lidstaten (na de Brexit). Een vijftal landen, waaronder Nederland en Duitsland, willen niet verder gaan dan 1 procent.

Eind vorig jaar reageerde EU-Commissaris Frans Timmermans, bevoegd voor de Green Deal, nog lauw op het Vlaamse klimaatplan van Zuhal Demir (N-VA).