Elf potentiële juryleden gewraakt in eerste euthanasieproces
Psychiater Lieve Thienpont met haar advocaat Jef Vermassen, bij aankomst in het gerechtsgebouw van Gent dinsdagmiddag. Foto: DVH

Voor het assisenproces tegen drie artsen die euthanasie uitvoerden, zijn drie potentiële juryleden gewraakt door de verdediging en acht door het openbaar ministerie. De jury bestaat uiteindelijk uit acht vrouwen en vier mannen.

Het openbaar ministerie en de verdediging kregen elk acht wrakingen. Aanklager Francis Clarysse, advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent, gebruikte alle acht wrakingen tijdens het samenstellen van de effectieve juryleden. De jury zal oordelen of de drie artsen in de beklaagdenbank de wet overtreden hebben, bij de euthanasie van Tine Nys uit Sint-Niklaas in 2010.

Jef Vermassen, die optreedt voor een van de artsen, wraakte als oudste van de advocaten de potentiële juryleden, in overleg met alle andere advocaten van de beschuldigden. Vermassen wraakte drie personen tijdens het bepalen van de twaalf effectieve juryleden, en nog eens drie personen tijdens het aanduiden van de drie plaatsvervangende gezworenen.

Zoals de wet voorschrijft, mochten de advocaten en de aanklager geen reden voor de wraking opgeven. Eén van de mensen die gewraakt is, had op voorhand gezegd dat ze niet in de volksjury geloofde, alleen in het oordeel van experten.

Elk van de opgeroepenen kan bij de voorzitter van het assisenhof redenen inroepen om niet als jurylid te moeten zetelen. Eén vrouw riep als reden in dat ze een landbouwbedrijf met 100 koeien runt, zorg draagt voor haar kleinkind en een echtgenoot heeft die kampt met artritis.

‘Extreem katholiek’

De jury bestaat uit acht vrouwen en vier mannen. De gewraakte kandidaat-juryleden waren allen vrouwen. ‘Er is veel over te doen geweest, maar er is geen reden om verontwaardigd te zijn over een wraking. U mag er ook niets uit afleiden’, zei voorzitter Martin Minnaert voorafgaand aan de loting. Advocaat Walter Van Steenbrugge had aangekondigd dat hij potentiële juryleden zou weren, als blijkt dat ze ‘extreem katholiek’ zijn. Hij was van plan om via sociale media de geloofsovertuiging van juryleden te onderzoeken.

Het proces zelf start op 17 januari om 14 uur. Dan worden de akte van beschuldiging en de aktes van verdediging voorgelezen. Het verhoor van de drie beschuldigden gebeurt op 20 januari. Tot en met 27 januari worden getuigen verhoord, waarna er gepleit zal worden. Het arrest valt eind januari.