De Block: te vroeg voor grote conclusies rond mobiliteitsbudget
Foto: Photo News

Het omruilen van een firmawagen voor een mobiliteitsbudget kent voorlopig weinig succes. Slechts 0,011 procent (of 11 op 100.000) van de werknemers die voor de regeling potentieel in aanmerking kwamen, heeft gekozen voor het mobiliteitsbudget. Ook cash-for-car komt niet van de grond. Minister De Block noemt het te vroeg voor conclusies.

HR-dienstenbedrijf Acerta deed onderzoek bij meer dan 210.000 werknemers (bedienden en arbeiders) met een overeenkomst van onbepaalde duur in meer dan 32.000 ondernemingen.

Sinds maart 2019 kunnen werkgevers overeenkomen met hun werknemer die in aanmerking komt voor een firmawagen, om deze te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat biedt de werknemer de mogelijkheid om met het budget van zijn firmawagen op een alternatieve wijze zijn mobiliteit in te vullen: een elektrische of zeer zuinige anders aangedreven wagen, of de financiering van andere, milieuvriendelijke vervoersmodi zoals fiets, openbaar vervoer, autodelen, enz. Het niet opgesoupeerde budget wordt op het einde van het jaar aan de werknemer uitbetaald.

Negen maanden na de invoering ervan hebben nog maar 0,011 pct van de werknemers effectief gekozen voor een mobiliteitsbudget ter vervanging van hun bedrijfswagen. ‘Een firmawagen wordt voor een periode van 4 tot 5 jaar geleased door de werkgever. Dit contract vervroegd beëindigen zou extra kosten meebrengen voor de werkgever. Daarnaast vraagt het beheer van het mobiliteitsbudget meer inspanningen van de werkgever dan het beheer van zijn vloot aan firmawagens’, aldus Annelies Baelus, directeur Acerta Consult. Ze wijst er nog op dat elektrische wagens in het middensegment vandaag weinig beschikbaar zijn en veelal niet gefinancierd kunnen worden met het mobiliteitsbudget waarover de werknemer beschikt. Acerta is er wel van overtuigd dat het mobiliteitsbudget in de komende jaren meer succesvol zal worden als de opgesomde euvels een oplossing krijgen.

Ook de cash for car-regeling die in 2018 werd uitgewerkt, kent een zwakke start. Cash for car geeft de werknemer die afstand doet van zijn firmawagen in ruil alleen een bedrag in geld. In 2018 werden 0,065 procent van de firmawagens geruild voor een vergoeding, eind 2019 zitten we aan 0,175 procent. Acerta gelooft niet dat cash for car echt succesvol zal worden in de toekomst. ‘De behoefte van de werknemer inzake mobiliteit zal blijven bestaan.’

Reactie minister De Block

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) vindt het te vroeg om grote conclusies te trekken rond beide systemen. Beide regelingen moeten nog wat tijd krijgen om ingeburgerd te geraken. 'Werkgevers hebben nog enige tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe mogelijkheden. In de praktijk is het vaak nog onbekend of wil men het enkel toepassen bij nieuwe leasingcontracten', klinkt het op haar kabinet.

De minister vindt het goed dat de mogelijkheden opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Wie interesse heeft, kan op www.mobiliteitsbudget.be terecht.

Ook CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, één van de initiatiefnemers van het mobiliteitsbudget, zegt dat het 'absurd vroeg is' om al een evaluatie te maken. 'Het mobiliteitsbudget kan op termijn heel wat bedrijfswagens van de wegen halen, zonder de werknemers te raken in hun mobiliteit. Integendeel, met het mobiliteitsbudget verruimen de mobiliteitsmogelijkheden van de gebruikers. Dit betekent wel een "mindshift". Zo'n mindshift vraagt tijd, maar zal groeien. Er komt een tijd dat men het als al te gek gaat beschouwen dat je alleen beroep zou kunnen doen op een bedrijfswagen voor je verplaatsingen', aldus de CD&V'er.