Vlaamse ziekenhuizen komen ‘zeer goed’ uit inspectieronde
Foto: Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

Onaangekondigde controles op chirurgie, interne geneeskunde en de zorg voor hartpatiënten tonen de hoge kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in Vlaanderen aan.

De zorginspectie controleerde de voorbije twee jaar de behandeling van hartpatiënten, chirurgische patiënten en behandelingen door internisten. Ze gingen onder meer na of toestellen voldoende worden onderhouden, hygiënische regels worden gevolgd, zorg op maat van kinderen aanwezig is en of de pijn dagelijks wordt bevraagd.

Het resultaat was zeer goed, zegt secretaris-generaal Karine Moykens van het Departement Welzijn. Zowel bij de hartpatiënten als bij de interne geneeskunde en chirurgie, die voor een tweede keer werden gecontroleerd, waren de ziekenhuizen voor de meeste gecontroleerde punten in orde.

Toch was er bij drie van de tien ziekenhuizen een tweede inspectie nodig omdat er ‘knipperlichten’ waren vastgesteld, maar dat heeft veel te maken met de nultolerantie die de inspectie hanteert op een aantal punten.

Zo bleek het oproepsysteem voor reanimatie bij hartpatiënten niet overal sluitend, waardoor er geen garantie bestond dat een reanimatie-equipe zonder tijdverlies opgeroepen kon worden. Bij de chirurgen en internisten waren er vooral opmerkingen over de wachtdiensten voor de spoedafdeling en de MUG. Ook bleken patiënten op intensieve geen identificatiebandje te dragen, bij een patiënt onder volledige narcose was niet altijd een anesthesist aanwezig.

Bij hercontrole bleken alle knelpunten opgelost te zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig