Gerande oeverspin is Europese spin van het jaar 2020
De gerande oeverspin kan over water lopen dankzij speciale waterafstotende haartjes. Foto: Maarten Jacobs

De gerande oeverspin is verkozen tot Europese spin van het jaar 2020. Dat hebben 83 spinnendeskundigen uit 26 Europese landen beslist, zo meldt de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel.

De gerande oeverspin is een van onze grootste inheemse spinnen, heeft geen web nodig om haar prooi te vangen, kan over water lopen, zorgt erg goed voor haar jongen en vangt al duikend zelfs gewervelde dieren als prooi.

De gerande oeverspin, Dolomedes fimbriatus, behoort tot de familie van de kraamwebspinnen, die wereldwijd 356 soorten telt. In België leven drie soorten van deze familie, waaronder twee oeverspinnen: de gerande oeverspin en de grote oeverspin. Er zijn aanwijzingen dat de soort bij ons te lijden heeft onder een toenemende verdroging van habitats onder invloed van de klimaatverandering.

Met een lichaamslengte van 15-22 mm bij de vrouwtjes en 10-16 mm bij de mannetjes is de gerande oeverspin een van onze grootste spinnensoorten. Ze heeft een stevig postuur. De basiskleur is geelbruin tot zwartbruin en aan beide zijden van het lichaam loopt meestal een beige tot gele lengtestreep.

Leefgebied onder druk

De spin is uitzonderlijk goed aangepast aan haar waterrijke leefgebied, dat hoe langer hoe meer onder druk staat. Bijzonder schadelijk zijn daarbij werken aan rivieroevers, het verwijderen van rietvelden en waterlelies, het uitdrogen van natte heide en de afnemende oppervlakte aan geschikte moerassige zones.

Met deze keuze van de Europese spin van het jaar hoopt de jury dat een breder publiek deze soort zal melden, zodat onderzoekers nieuwe gegevens ontvangen over de huidige verspreiding van de gerande oeverspin. Meldingen kunnen via de meldingssite van Natuurpunt.