Op kerstavond stierven een moeder en haar dochter bij een zwaar verkeersongeval in Bree. Nochtans op een heringericht (zwart) kruispunt.

Dit was een heel zwart punt in onze gemeente.’ Het kruispunt van de Sportlaan met de gewestweg N76 in Bree was berucht om de vele ongevallen. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) hoopte ...