De Crem: ‘Meer rechts-extremistische cellen die gebruik geweld legitimeren’
Foto: BELGA

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt dat er een toename is van mensen met een rechts-extremistisch gedachtegoed die het gebruik van geweld legitimeren.

‘Momenteel beperkt het rechts-extremisme zich in België haast volledig tot de virtuele wereld’, zo antwoordt De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open VLD). ‘Steeds meer individuen en kleine cellen uiten op sociale media hun wens om meer militante acties te ondernemen.’

In 2019 werden 12 rechts-extremistische groepen gedetecteerd, tegenover 9 in 2018 en 17 in 2017. Het is volgens de minister onmogelijk te bepalen hoeveel leden of sympathisanten een bepaalde groepering heeft ‘omdat niet elke groep een lidmaatschapsprocedure heeft’.

In 2018 registreerden de politiediensten in ons land 30.100 ‘bedreigingen’, tegenover 29.2600 in 2017. Het gaat dan om ‘het opwekken van een ernstige vrees voor een aanslag tegen personen of tegen eigendommen’. In 15.488 gevallen ging het om een mondelinge bedreiging, in 5.871 om een schriftelijke en in 8.015 om een bedreiging door gebaren en zinnebeelding. In 327 gevallen betrof het een bedreiging met een aanslag en in 400 gevallen om een bommelding. Het is niet mogelijk om aan te geven van welke extreemrechtse of extreemlinkse groeperingen deze bedreigingen afkomstig zijn.

Wat het links-extremisme betreft, is er volgens de minister ‘een afname van gewelddadige activiteiten merkbaar’. ‘De gewelddaden uit deze hoek kwamen uit een zeer beperkte groep anarchisten, die momenteel in afwachting van de uitspraak van het juridisch proces tegen hen, hun acties zwaar teruggeschroefd hebben’, aldus De Crem.