Bouw nieuwe windmolens slabakt
Foto: mvn

Het voorbije jaar zijn er in Vlaanderen maar 25 nieuwe windturbines op land bijgekomen. Dat zijn er tien minder dan het jaar voordien, en minder dan de helft van in 2017. Verzet van omwonenden is het grote struikelblok.

Dat meldt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). In totaal zijn de molens goed voor een vermogen van 75 megawatt (MW). Ter vergelijking: in 2018 ging het om 35 molens met een gezamenlijk vermogen van bijna 100 MW, in 2017 waren dat 80 molens van in totaal ruim 200 MW.

Het grote probleem zijn de aanslepende beroepsprocedures. Die bemoeilijken de bouw van nieuwe projecten, zegt Bart Bode van VWEA. Veel omwonenden of lokale besturen verzetten zich namelijk tegen nieuwe windmolens. De sector schat dat dat het geval is voor drie kwart van de projecten.

Een tweede verklaring is dat er problemen geweest zijn bij enkele grote fabrikanten van windturbines. Daardoor loopt de productie en de levering vertraging op. Eén fabrikant ging zelfs failliet. ‘Er zijn nu zelfs wachtlijsten in Vlaanderen voor de levering van turbines’, aldus Bart Bode. Ook de prijzen van de turbines gaan omhoog.

De in totaal 543 Vlaamse windturbines hebben een vermogen van 1.278 MW. Dat is evenveel als een grote kerncentrale. Om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen van 2030 te halen, moeten er over tien jaar nog eens zoveel bijkomen: in 2030 moeten we aan een vermogen van 2.500 megawatt komen via windmolens op het land.