Ondanks protest verhoogt Weyts artsenquota
Foto: Flip Franssen/hh
Volgend academiejaar kunnen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde starten aan een opleiding. De federale quota voorzien slechts 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen. 'Onbegrijpelijk', reageren de studenten.

Vlaanderen verhoogt zelf de artsenquota. Volgend academiejaar zullen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde kunnen starten aan een opleiding. De federale overheid voorzag voor de opleiding geneeskunde slechts 929 plaatsen, maar Weyts verhoogt dat quotum. Er zullen 180 studenten tandheelkunde mogen volgen. De federale overheid voorziet voor de opleiding tandheelkunde 136 plaatsen, maar Weyts verhoogt dit quotum op basis van het tandartsentekort in Vlaanderen (waar heel wat tandartsen vandaag vijftigplussers zijn). 'De berekening is gebeurd door het kabinet en de administratie op basis van objectieve parameters,' laat het kabinet weten. 'We zijn daarbij vertrokken van het federaal quotum, het artsentekort in Vlaanderen, het aantal studenten dat uitvalt tijdens de opleiding en het aantal afgestudeerden dat na de opleiding toch geen arts wordt.'

De studenten van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) reageren vol ongeloof. 'Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering beslist om de quota los te laten, wanneer dat betekent dat het alle Vlaamse studenten in de onzekerheid stort op het einde van de opleiding,' schrijven de studenten in een gezamenlijk persbericht. 'Er is geen garantie dat de startende studenten allemaal als arts aan de slag kunnen gaan wanneer ze afstuderen.' Het VGSO vraagt om de beslissing te herzien. 

Weyts zegt dat Vlaanderen zorgnoden heeft die moeten worden opgevuld. De Vlaamse decanen benadrukten al eerder dat er helemaal geen nood is aan nog meer artsen, wel aan een betere verdeling van de specialismen. Er zijn bijvoorbeeld enkele knelpuntposities, zoals geriaters, psychiaters en huisartsen, maar er zijn dan weer te veel chirurgen. 

Piet Hoebeke, decaan van de Gentse geneeskundefaculteit, reageert teleurgesteld op de beslissing. 'Dit is geen beleid, maar politiek. Voor geneeskunde is het vooropgestelde cijfer haalbaar, voor tandheelkunde is 180 studenten echt te veel met de huidige middelen. Er is bovendien geen enkele transparantie over hoe men tot deze cijfers komt,' zegt Hoebeke. 'Er is simpelweg geen nood om zoveel artsen op te leiden.' 

Braafste van de klas

De federale overheid beperkt de toegang van artsen en tandartsen tot de sociale zekerheid door het aantal Riziv-nummers voor afgestudeerde artsen te limiteren. Aan Frans­talige kant studeren al jaren te veel artsen af. In Vlaanderen wordt het aantal door middel van een toelatingsproef beperkt. In 2017 werd een akkoord gevonden: tot 2020 zouden alle Franstalige studenten een Riziv-nummer krijgen. In ruil organiseert de Franse ­Gemeenschap een toelatingsproef. Maar ook met de proef telt de opleiding in de Franse Gemeenschap te veel studenten. Het dossier zit federaal helemaal geblokkeerd.

'Vlaanderen was de braafste leerling van de klas, maar we vlogen wel keer op keer in de hoek', laat Onderwijsminister  Weyts weten in een persbericht. 'We verhogen nu zelf de artsenquota. Alleen zo kunnen we goed anticiperen op de Vlaamse zorgnoden.' Nu de nieuwe quota afgeklopt zijn, zal de Vlaamse Overheid ook nader bestuderen wat de financiële impact zal zijn voor de universiteiten, want het gaat om dure opleidingen. De Vlaamse Regering belooft al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat alle afgestudeerden een Riziv-nummer krijgen van de federale overheid.