Nieuwe acties mogelijk bij AB InBev na Nieuwjaar
Themabeeld. Foto: REUTERS

Het sociaal overleg bij brouwer AB InBev is donderdag afgesprongen. Dat meldt de christelijke vakbond. Nieuwe acties bij de brouwer zijn mogelijk na Nieuwjaar. De rechtbank van Leuven oordeelde ook dat een eerdere uitspraak over vakbondsblokkades teruggedraaid wordt.

Bij de brouwreus is al een tijd een sociaal conflict bezig. Als gevolg organiseerden de vakbonden blokkades van de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden de voorbije weken.

Over een deel van het conflict, met name over de syndicale eis voor een verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen, werd een akkoord bereikt tussen bonden en directie.

Over andere dossiers was dat niet het geval, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV Voeding en Diensten). Onder meer over meer koopkracht en werkbaar werk bij AB InBev en de problemen met de loonadministratie was er nog overleg. Dat overleg, aldus Vanautgaerden, is donderdag opgeblazen. ‘De directie had onvoldoende mandaat. Het overleg is gestopt.’

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend. Nieuwe acties zullen moeilijk tegen te houden zijn indien de directie bij haar standpunt blijft, waarschuwt de vakbond.

Blokkades

Bij acties eerder deze maand besliste een Leuvense rechter op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de syndicale blokkades van de brouwerijen moesten worden opgeheven. De vakbonden hebben het rechterlijke vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten vrijgemaakt. De ochtendploeg in Leuven ging evenwel niet aan het werk.

De vakbonden hebben nu gelijk gekregen in het juridisch dispuut, de vakbondsblokkades dienden niet te worden opgeheven. Het oorspronkelijke vonnis werd opgeheven. Dat melden ACV Voeding en Diensten en advocaat Jan Buelens.

Advocaat Jan Buelens, die de vakbonden vertegenwoordigt, bevestigt. 'De eerste beslissing werd vernietigd. De rechter besliste dat er geen aanleiding was voor het eenzijdig verzoekschrift. En de argumenten die AB InBev aanhaalde werden eveneens verworpen. Er was geen sprake van geweld of intimidatie. Werkwilligen werden niet gehinderd. Ook het argument van economische schade werd verworpen. Dat is nu eenmaal eigen aan een staking.'

ACV reageert tevreden op de beslissing. Het vonnis geeft de vakbonden extra munitie bij de onderhandelingen. 'Wij willen voor alle duidelijkheid vooral onderhandelen aan de tafel. Maar de uitspraak betekent wel dat we de handen vrij hebben voor mogelijke nieuwe acties.'

In een reactie zegt AB InBev akte te nemen van het vonnis. De brouwer betreurt dat de rechtbank haar argumentatie niet heeft gevolgd. AB InBev analyseert het vonnis en houdt eventuele verdere stappen in beraad, klinkt het nog.