De uitspraken van Filip Dewinter (Vlaams Belang) over ‘de verkeerde soort nieuwe Antwerpenaars’ van maandagavond, zinderden dinsdag nog na in de gemeenteraad. Tijdens een terechtwijzing door SP.A-fractieleider Hicham El Mzairh reageerde Sam Van Rooy (Vlaams Belang) fel. ‘Je zit niet in Marokko, dus doe dat vingertje weg.’

Na de tussenkomsten over de meerjarenbegroting en de antwoorden van de schepenen maandag, kregen de fracties dinsdagavond het laatste woord. Al snel keerden de raadsleden zich tegen elkaar. Vooral Vlaams ...