Akkoord over nationaal energie- en klimaatplan
Foto: BELGA

De verschillende regeringen hebben woensdag een akkoord bereikt over het nationaal energie- en klimaatplan dat ze bij Europa moeten indienen. Iedereen moet zich engageren om de doelstelling van 35 procent minder uitstoot te halen.

De deadline om dat plan bij de Europese Commissie in te dienen, ligt op 31 december. De bevoegde ministers hadden elk al een klimaatplan voor hun gewest opgesteld, maar een nationaal plan voor heel België was er nog niet.

Tijdens het Overlegcomité bereikten de verschillende regeringen vanmorgen een akkoord. Het plan moet ons land toelaten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te doen dalen.

Er rees de voorbije weken een probleem, omdat het Vlaams klimaatplan die lat van 35 procent niet haalt. Volgens de berekeningen van minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) landt Vlaanderen op een daling van de broeikasgassen met 32,6 procent. Brussel streeft naar een daling met 40 procent tegen 2030, Wallonië naar een ­daling met 55 procent.

Zo dreigt de doelstelling van 35 procent net gemist te worden. Op het Overlegcomité is afgesproken dat iedereen zich engageert om toch de nationale doelstelling te halen. Ook Vlaanderen dus. Dat is op zich niets nieuws: Vlaanderen had al beloofd om toch naar die 35 procent te blijven streven, en rekent daarvoor op innovatie.

‘Blijf bij de realiteit’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden op het akkoord. ‘De gesprekken verliepen in een heel goede, constructieve sfeer. Ik ben heel fier, want ondanks alle onheilsberichten zijn we er toch in geslaagd een goed, ambitieus, maar ook haalbaar en betaalbaar akkoord te sluiten om voor te leggen aan de Europese Unie.’

De discussie over een oplossing hiervoor startte al tijdens de klimaatconferentie in Madrid. Intussen heeft de Europese Commissie al plannen voor nieuwe doelstellingen bekendgemaakt: een reductie van broeikasgassen met 50 tot 55 procent. Dat is voor Demir nu niet aan de orde. ‘Europa doet wat het wil, Vlaanderen gaat nu werken voor die ambitieuze doelstelling van 35 procent. Daar nu nog iets bovenop gooien is niet wat we nodig hebben. Ik blijf bij de realiteit.’

.