CD&V: 'Duidelijk signaal geven over werkingsmiddelen Kazerne Dossin'
Foto: Belga
Oppositiepartij CD&V vraagt het Mechels stadsbestuur om een duidelijk standpunt in te nemen tegenover Kazerne Dossin. Het memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten ligt onder vuur nadat het een prijsuitreiking van Pax Christi weigerde.

De vredesbeweging Pax Christi zou donderdagavond de titel 'Ambassadeur voor de vrede' uitreiken. Die wordt dit jaar gedeeld door de ngo Artsen Zonder Grenzen en Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans. Herremans liet zich eerder echter kritisch uit over Israël. 

Het blad Joods Actueel, waarvan N-VA-Kamerlid Michael Freilich lange tijd hoofdredacteur was, publiceerde een artikel waaruit bleek dat er groeiend verzet was tegen de viering van Herremans in Dossin. Het blad citeerde onder anderen Hans Knoop, de woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties, die Herremans omschreef als een ‘rabiate anti-Israëlische activiste’.

De controverse over de Pax Christi-prijs bereikte een hoogtepunt toen ook de Israëlische krant The Jerusalem Post zware kritiek leverde op de uit­reiking. Herremans werd bekritiseerd omdat ze zich uitgesproken zou hebben vóór de boycot van ­Israëlische ­bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor mensenrechtenschendingen. Uiteindelijk moest de prijsuitreiking op het laatste moment uitwijken naar de nabijgelegen bibliotheek Het Predikheren. 

Spanning Holocaust-mensenrechten

De spanning tussen de functie van de kazerne Dossin als memoriaal voor de Holocaust in België enerzijds, en studiecentrum dat zich breder focust op mensenrechten anderzijds, zorgt al langer voor problemen. Ze zou aan de basis hebben gelegen van het vertrek van algemeen directeur Christophe Busch. Ook voormalig directeur en huidig rector van de Universiteit van Antwerpen Herman Van Goethem is voor een splitsing.

Tijdens de bespreking van de begroting en van de meerjarenplanning 2020-25 haalde CD&V-raadslid Hamid Riffi het voorval met Herremans aan. 'Er is een probleem met de instelling van de raad van bestuur van Kazerne Dossin', zei hij. 'We moeten de werkingstoelage niet afnemen maar ze wel gebruiken om een voet binnen te houden en een duidelijk signaal te geven.' 'Kazerne Dossin heeft twee taken - rond Holocaust en rond mensenrechten - en die zijn beide even belangrijk. De werking opsplitsen, wat nu een denkpiste is, is geen goed idee', klonk het nog. 

Fractieleider van de meerderheid Kristof Calvo (Open Vld-Groen-m+) vond het begrotingsdebat geen goed moment om daarover te spreken. 'We moeten geen commotie toevoegen aan de commotie', zei hij. 'Dossin is voor onze stad onmisbaar maar het is evident dat we in de gaten houden wat daar gebeurt. Beide opdrachten, de Holocaust en de mensenrechten, zijn geen concurrentie van elkaar en we moeten erover waken dat ze beide worden vervuld. Maar dreigen met het afpakken van een subsidie is geen goed plan', betoogde Calvo. 

Werkingssubsidie van 40.000 euro 

Riffi hamerde op een duidelijk standpunt vanuit het stadsbestuur, maar bleef op zijn honger zitten. De discussie zal wellicht tijdens een latere gemeenteraadszitting of raadscommissie verdergezet worden. Voor 2020 voorziet de stad een werkingssubsidie van 40.000 euro voor Kazerne Dossin, de jaren nadien is jaarlijks 25.000 euro voorzien

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig