Vlaming moet iets minder betalen voor energie
Foto: pn

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar opnieuw in Vlaanderen. Een Vlaams gezin zal zo 31 euro op zijn elektriciteitsfactuur besparen en tien euro op aardgas. Dat heeft de Vlaamse energieregulator Vreg bekendgemaakt.

De distributienettarieven maken een groot deel uit van de eindfactuur: 36 procent van de elektriciteitsfactuur en 24 procent van de aardgasfactuur. Voor gezinnen is het de derde daling op rij voor de tarieven voor elektriciteit.

Voor de bedrijven daalt de factuur ook. Een kmo met een standaardverbruik betaalt gemiddeld 369 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 31 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld met 5 procent.

Ook het prosumententarief - het tarief dat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het net - daalt: gemiddeld met 5 procent. Gaat nog omlaag: het tarief voor de vervanging van een bestaande door een digitale meter op vraag van de klant. Dat tarief daalt sterk: van 274 euro in 2019 naar 88 euro in 2020. De vervanging van een bestaande door een digitale meter op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis.

Federale bijdrage

De federale bijdrage op de energiefactuur neemt voor een gemiddeld gezin volgend jaar dan weer toe met in totaal 2 à 3 euro. Daarmee knabbelt ze aan de daling van de distributienettarieven in Vlaanderen.

Met de federale bijdrage wordt onder meer de werking van de CREG, het sociaal energiefonds voor de OCMW’s, het denuclearisatiefonds en het broeikasgassenfonds gefinancierd. De bijdrage is maar een deeltje van de totale energiefactuur.

De stijging van de federale bijdrage is voor een deel te wijten aan de bevriezing van de sociale tarieven door de federale regering. De extra kosten die dat meebrengt, worden via de federale bijdrage verdeeld over alle energieverbruikers. Vooral de bijdrage om de kosten van het sociaal tarief voor gas wordt fors opgetrokken. Met 23 procent.