Geen lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek
Foto: BELGAIMAGE

Mechelen en Willebroek hebben samen beslist om geen lage-emmissiezone (LEZ) in te voeren op hun grondgebied. De invoering ervan werd wel onderzocht, maar beide stadsbesturen besloten om in te zetten op een luchtkwaliteitszone.

Buurgemeenten Mechelen en Willebroek delen al een politiezone en hebben nu gezamenlijk beslist om geen LEZ in te voeren. De voorbije drie jaar werd de haalbaarheid ervan grondig onderzocht. Verschillende scenario’s werden onder de loep genomen, maar de kosten-batenoefening heeft beide besturen uiteindelijk doen besluiten om geen LEZ in te voeren op deze schaal.

Het gebrek aan duidelijk uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen, speelde volgens de gemeenten een rol in de beslissing. ‘Een lage-emissiezone kan pas goed functioneren met een duidelijk kader op Vlaams niveau. Daar willen we als stad niet op wachten’, zegt Mechels schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie (Groen). ‘Daarom zetten we volop in op positieve initiatieven om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren. We voeren een luchtkwaliteitszone (zone waar luchtkwaliteitsbeheer en luchtkwaliteitsbeoordeling van belang is, red.) in waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit daarom ook wetenschappelijk monitoren, zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit of meer groen en water.’

Niet alleen

Mechelen heeft al een autoluw gebied en heeft van haar binnenstad een fietszone gemaakt. ‘Ook in Willebroek hebben we heel wat positieve initiatieven in de steigers staan’, zegt Maaike Bradt, Willebroeks schepen van Omgeving (CD&V). ‘Na de aanplanting van een klimaatbos hebben we opnieuw heel wat middelen voorzien voor het verwerven van grond voor extra bosgebied. Het stimuleren van deelmobiliteit, het verder uitrollen van een lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk, het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen en de omschakeling naar led voor openbare verlichting zijn maar enkele voorbeelden.’

De beslissing van Mechelen-Willebroek is geen alleenstaand geval. Eerder liet de stad Leuven weten dat er om soortgelijke argumentaties geen LEZ komt. Uit een rondvraag van Stad Mechelen blijkt dat er ook in andere centrumsteden nog geen concrete plannen zijn om een LEZ in te voeren.