Het Hof van Cassatie heeft het beroep van koning Albert II in de zaak van Delphine Boël verworpen. Dat is een juridische overwinning voor Delphine Boël.

Het hof van beroep oordeelde een jaar geleden dat het recht van Delphine om haar afstamming te kennen, primeerde op de rust in de koninklijke familie. Het hof besliste twee zaken: 1) Jacques Boël is niet de wettelijke vader van Delphine. 2) Koning Albert moet een DNA-staal afstaan.

Koning Albert was naar het Hof van Cassatie gestapt in een ultieme poging om dat oordeel van het hof van beroep tegen te houden. Maar Cassatie ziet geen reden om het te verbreken.

Enveloppe met DNA

Intussen heeft koning Albert wel al een DNA-staal moeten afstaan dat is geanalyseerd. Ergens in België ligt er een enveloppe met het wetenschappelijke bewijs van de biologische band tussen Delphine en Albert. De enveloppe bleef op bevel van de rechter geheim tot Cassatie zich heeft uitgesproken.

De zaak gaat nu terug naar het hof van beroep. Die kan op korte termijn beslissen dat de resultaten van het DNA-onderzoek moeten worden vrijgegeven. Daaruit kunnen dan conclusies getrokken worden over de verwantschap tussen beiden.

'Delphine Boël is erg tevreden met de uitspraak', zegt haar advocaat Marc Uyttendaele. Maandag gaat hij aan het hof van beroep vragen om de procedure te reactiveren en experten uit te nodigen om de DNA-resultaten toe te lichten. De advocaat hoopt dat de hele procedure eind 2020 is afgerond.

De advocaat van koning Albert, Alain Berenboom, zegt dat de koning akte neemt van het arrest. Hij verduidelijk dat het oordeel dat Jacques Boël niet de wettelijke vader van Delphine is, nu definitief is. 'Nu begint het tweede luik in deze zaak, waarin Delphine Boël zal pogen om het vaderschap van koning Albert II te laten vaststellen. Het is nu pas dat de koning zijn argumenten zal kunnen ontwikkelen.'

Juridische strijd

Het lijdt geen twijfel dat het voormalige staatshoofd de biologische vader van Delphine is, verwekt tijdens zijn buitenechtelijke relatie met barones Sybille de Selys Longchamps. Maar daarmee is hij nog niet de wettelijke vader. Net om die wettelijke erkenning te krijgen is Delphine Boël meer dan zes jaar geleden een juridische procedure opgestart.

Met de uitspraak van het Hof van Cassatie lijkt de juridische trukendoos van koning Albert zo goed als uitgeput. Als koning Albert (85) zou overlijden, dan vervalt de burgerlijke zaak en blijft de DNA-test voor altijd geheim.