Michel heeft steun voor klimaatwet beet, maar Polen doet niet mee
Foto: AFP
De Europese staatshoofden en regeringsleiders engageren zich ertoe de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Polen vraagt echter meer tijd om zich voluit te engageren.

'Er is een akkoord over klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over deze belangrijke doelstelling', schreef voorzitter Charles Michel donderdagnacht omstreeks 1 uur op Twitter.

De discussie over de klimaatneutrale EU vond plaats tijdens een Europese top in Brussel en sleepte uren aan. Michel wilde bij de 28 EU-leiders steun vinden voor de Europese Green Deal die de Europese Commissie daags voordien lanceerde. In dat ambitieuze voorstel wordt gestreefd naar een klimaatneutrale EU tegen 2050. De Commissie wil haar Green Deal volgend jaar in een bindende klimaatwet gieten. De goedkeuring ervan door de Europese Raad was een eerste belangrijke horde om dat plan te kunnen waarmaken.

Michel toonde zich dan ook tevreden met de uitkomst van de top. 'Alles van waarde vergt moeite', klonk het.

Uitzondering voor Polen

Maar ondanks dat enthousiasme blijkt dat niet alle 28 lidstaten op dezelfde lijn zitten. Aan de conclusies werd namelijk toegevoegd dat één lidstaat, namelijk Polen, zich er momenteel niet toe in staat acht de noodzakelijke maatregelen te implementeren om de vooropgestelde klimaatneutraliteit te realiseren.

Op de Europese top van juni willen de leiders op de kwestie terugkomen. Tegen die tijd moet er meer duidelijkheid zijn over de manier waarop de Europese Unie landen kan steunen die nu nog in grote mate afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Precies daarover ging de discussie met de Polen.