Electrabel moet 2,1 miljard euro meer betalen voor nucleaire opkuis
De kerncentrale in Tihange, uitgebaat door Engie Electrabel. Foto: ISOPIX
Electrabel zal de komende jaren een pak meer geld moeten op tafel leggen voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het kernafval. Dat komt onder meer omdat de reserves met 2,1 miljard zijn verhoogd tot 13,5 miljard euro.

De verwachting is dat Electrabel volgend jaar al ruim 1,1 miljard euro extra zal moeten storten in het zogenaamde Synatom-fonds, meldt de topman van Synatom, Robert Leclerc. Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel, beheert het geld voor de afbraak en opslag van het nucleair afval van de kerncentrales. Vandaag is echter een groot deel van de al aangelegde reserves - zo’n drie kwart - terug uitgeleend aan Electrabel.

De afspraak is nu dat tegen 2025 een pak leningen ter waarde van 6 miljard euro versneld terugbetaald worden, meldt woordvoerster Anne-Sophie Hugé van Engie Electrabel. Zodat tegen dan het volledige bedrag - ruim 7 miljard euro -  dat gereserveerd moet worden voor het beheer van het nucleair afval beschikbaar zal zijn.

Het optrekken van de reserves en de vervroegde terugbetaling vloeien voort uit een advies van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen. De wet voorziet dat deze commissie driejaarlijks bekijkt of de aanleg van de reserves nog wel overeenstemt met wat er nodig is om de toekomstige nucleaire opkuis te betalen. De commissie waakt er ook over dat het geld ook effectief beschikbaar moet zijn wanneer de ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van het kernafval voor de deur staat.

Zoeken naar opslagplek voor kernafval

De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen drong aan om het geld voor het beheer van het nucleair afval snel  integraal in het Synatomfonds onder te brengen omdat het project voor de opslag van het nucleair afval zeer grote vertraging aan het oplopen is. Dat komt omdat het Niras, de overheidinstelling die instaat voor het beheer van het nucleair afval, bijkomend onderzoek moet doen om uit te maken waar in de ondergrond in ons land het mogelijk is om het nucleair afval veilig te bergen.

Dat het geld nog tientallen jaren voor een groot stuk uitgeleend zou worden aan Electrabel, is volgens de commissie geen goed idee. Het is veiliger om het geld door Synatom zelf te laten beheren.

De afspraak is overigens gemaakt dat dit kernprovisiebedrijf, dat nu voor 100 procent in handen is van Engei Electrabel, twee onafhankelijke bestuurders gaat aanstellen. In de raad van bestuur zitten al twee regeringsvertegenwoordigers.