Leuvense moskee behoudt erkenning
De Leuvense moskee Al Ihsaan Foto: hsb

Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) plaatst de Al Ihsaan-moskee wel onder verhoogd toezicht.

Volgens Somers is er niet voldoende reden om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in te trekken. Hij trekt dat besluit uit de adviezen die de administratie, de Staatsveiligheid, de Moslimexecutieve en de stad Leuven hem hebben gegeven.

Somers eist wel een ‘meer proactieve en zorgvuldige communicatie’ van de moskee. Volgens hem had de moskee meer transparantie en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. ‘Daarom plaats ik de moskee in afwachting van de oprichting van een bestuurlijke informatiedienst onder verhoogd toezicht’, zegt de minister.

De Al Ihsaan-moskee kwam in opspraak naar aanleiding van twee incidenten. Een hulpimam kwam onder vuur te liggen omdat hij in een preek het symbolisch slaan van een vrouw met een soort houten tandenborstel had verdedigd. Een andere medewerker van de moskee kwam volgens de Staatsveiligheid in beeld wegens salafistische onderwijsactiviteiten.

De eerste man, de hulpimam, die volgens de Staatsveiligheid geen veiligheidsrisico inhoudt, kon na een schorsing door de Moslimexecutieve weer aan de slag, met de belofte om zich aan de Belgische wetten te houden. Met de tweede man, de medewerker, heeft de moskee geen banden meer.

Persoonsverwarring

Er ontstond rond de kwestie nogal wat persoonsverwarring, aangezien niet duidelijk was wie wat had gezegd. Uiteindelijk bleek niet de hulpimam, maar de medewerker, die ook de preken van de hulpimam vertaalde, een probleem te vormen. Somers stelt vast dat de moskee onzorgvuldig en onvolledig communiceerde en eist beterschap.

Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe regelgeving rond de erkenning van geloofsgemeenschappen. Een daarvan is een breder gamma aan mogelijke straffen. Nu kan de minister alleen beslissen om de erkenning al dan niet in te trekken. Daarnaast wil de Vlaamse regering ook een informatiedienst oprichten die de moskeeën van dichterbij opvolgt.

REACTIES

Het stadsbestuur van Leuven reageert tevreden op de beslissing van minister Somers. 'Het is een correct oordeel, dat ons advies bevestigt waaruit, na een uitvoerig onderzoek door de veiligheidsdiensten, duidelijk bleek dat er in deze moskee geen veiligheidsprobleem is en geen reden voor intrekking van de erkenning', zegt schepen Carl Devlies (CD&V), bevoegd voor erediensten. 

Het verhoogde toezicht dat Somers vraagt, ligt volgens Devlies ook in het verlengde van het advies van de stad. 'Het is duidelijk dat er over dit dossier veel heisa voor niets gemaakt is en we betreuren de voorgaande polarisering.'

Lorin Parys, fractieleider van oppositiepartij N-VA in de gemeenteraad, heeft vragen bij de rol van de stad, de Moslimexecutieve en het moskeebestuur als toezichthouder omdat die eerder een gebrekkige toezichtbhouder waren en de problemen deels daardoor zijn ontstaan. 'Het toezicht, zoals Somers, wil voorlopig overlaten aan dezelfde instanties is geen oplossing. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de oprichting van een dienst om toe te zien op moskeeën en ik wil dat die er zo snel mogelijk komt.'