De Europese Commissie van Ursula von der Leyen stelde woensdag in het Europees Parlement de Green Deal voor. 'De hele Europese Unie zal hierbij betrokken worden. Geen enkel land mag achterblijven. Het volledige continent moet gemobiliseerd worden.'

'Twee weken geleden beloofde ik dit parlement dat mijn Commissie geen tijd zou verliezen. En kijk, we staan hier nu al voor u met ons voorstel voor een Europese green deal', stak Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag van wal. 'Onmiddellijk na mijn benoeming heb ik klimaatactie centraal gesteld in mijn programma. De ideeën voor dat groene Europese pact stellen we vandaag voor. Dit is natuurlijk niet het eindpunt, maar pas het begin van een gezamenlijk traject.'

Von der Leyen kondigde meteen aan dat haar commissie in 2021 een eerste Europese klimaatwet wil laten aannemen door het Europees Parlement. 'Die wet zal het begin zijn van de, weliswaar lange en hobbelige, weg richting klimaatneutraliteit. We zijn echter vastberaden dat we willen slagen en bovendien niemand zullen achterlaten. We willen zo ambitieus mogelijk zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch blijven.'

Von der Leyen: 'Zeventig jaar geleden hebben de Europeanen samen geïnvesteerd in kolen en staal. Nu willen we investeren in algoritmes en groene energie. Wat we consumeren, moeten we afstemmen op de draagkracht van onze planeet. Dat wordt de kern van onze Europese green deal. Die omschakeling is natuurlijk niet mogelijk van de ene dag op de andere, maar uiteindelijk zullen we daardoor wel meer jobs en schonere steden krijgen. Door publiek en privaat geld samen te brengen, en iedereen in Europa deel te laten uitmaken van deze verandering, zullen we hierin slagen.'

Duur plan

Von der Leyen oogste applaus van de leden van het Europees Parlement toen ze zei dat niets doen uiteindelijk veel duurder zou zijn dan de kostprijs van haar green deal. 'Er wordt gezegd dat dit een duur plan is. Maar overstromingen kosten ons nu al vijf miljard euro per jaar. De droogtes kosten onze landbouwers tien miljard euro per jaar.'

De Groene fractie zei in een eerste reactie 'verheugd' te zijn dat Von der Leyen van de aanpak van de klimaatcrisis haar eerste aandachtspunt maakte. 'Het is nu al twee voor twaalf, dus er moet snel actie genomen worden', zei Philippe Lamberts (Ecolo), fractieleider van de Groenen. 'Al mag dit plan niet leiden tot een verdere deregulering van de economie. Integendeel, een halve eeuw geleden waarschuwde de Club van Rome ons al voor ongebreidelde economische groei.'

'Cijfers ontbreken'

Namens de Europese Conservatieven en Hervormers zei Johan Van Overtveldt (N-VA) dat 'verdere stappen voor een duurzame toekomst inderdaad hoogdringend zijn. 'Maar wat we nu nodig hebben zijn concrete, werkbare en betaalbare oplossingen. Die oplossingen zullen komen van innovatie. De overheid moet daarbij een stimulerende rol spelen.

Van Overtveldt: 'De strijd tegen klimaatverandering vraagt inderdaad om een globale aanpak, waarbij innovatie, klimaat en ondernemerschap samengaan. Wat momenteel echter ontbreekt, zijn de cijfers. Wij willen graag een becijferd, onderbouwd plan met een beoordeling van de impact zien. En aangezien de Europese Unie minder dan tien procent van de wereldwijde uitstoot vertegenwoordigt, moeten ook andere spelers voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst.'

Paradigmashift

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) noemt de Green New Deal in een persbericht dan weer 'een mijlpaal' in de geschiedenis van de Europese Unie. 'De tijd dat Europa enkel een economische markt was, is voorbij', zegt ze. 'Met de Green New Deal willen Commissie en parlement de investeringen in economie, mens en milieu terug in balans brengen. Dat is een echte paradigmashift.'

Ook Hilde Vautmans (Open VLD) heeft het over een gamechanger. 'Europa neemt hiermee haar verantwoordelijkheid, al kan dit plan pas slagen als iedereen, van burger tot overheid tot alle belanghebbenden, inspanningen levert. De lancering van de Green Deal is een eerste belangrijk punt, maar de grootste uitdaging ligt natuurlijk in de uitvoering ervan. We zullen hierover waken en ook verzekeren dat niemand achterblijft. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen.'