Gevangenissen kreunen onder overbevolking: 1.862 gedetineerden meer dan voorzien
Foto: Photo News

Exact 10.883 mensen zitten vandaag in onze gevangenissen. Het hoogste cijfer in vier jaar, zegt het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Onze 36 Vlaamse, Waalse en Brusselse gevangenissen kreunen onder de overbevolking, blijkt uit cijfers van 2019 die Het Nieuwsblad in detail kon bestuderen. Alleen al in de 17 Vlaamse gevangenissen zitten momenteel 1.044 mensen te veel. Voor heel België is er een overcapaciteit van 1.862 personen.

De gevangenispopulatie onder het ‘magische’ cijfer van 10.000 krijgen, was bij de aanstelling van Justitieminister Koen Geens (CD&V) in 2014 een van zijn meest uitgesproken doelstellingen. In de zomer van vorig jaar zaten er ‘amper’ 9.984 mensen achter tralies. De missie leek geslaagd. Maar het afgelopen anderhalf jaar barstten onze gevangenissen opnieuw uit hun voegen.

Een eenduidige verklaring is er niet. Spelen volgens onze informatie zeker mee: rechters die strengere straffen opleggen; minder uitstroom van geïnterneerden en een algemeen strenger beleid met mensen die langer in voorlopige hechtenis blijven tijdens strafonderzoeken. Opmerkelijk ook: almaar meer gedetineerden blijken hun opgelegde straf volledig uit te zitten. Liever langer vast, dan vrij onder voorwaarden.

Het kabinet van minister Geens erkent dat de gevangenisbevolking gemiddeld opnieuw aangroeit, ‘hoewel het cijfer lager ligt dan bij de aanstelling in 2014’. ‘We hebben vooral ook dringend nood aan nieuwe gevangenissen’, klinkt het. ‘Pas nu, na tien jaar, hebben we eindelijk groen licht gekregen om te beginnen bouwen in Haren en Dendermonde.’

Staking

De socialistische en christelijke vakbonden leggen vanaf 22 uur het werk neer, als reactie op de overbevolking. ACV en ACOD zijn misnoegd dat de regering-Michel ‘voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen’. De 24 urenstaking krijgt niet de steun van de liberale vakbond VSOA.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurt de stakingsplannen, hij benadrukt dat hij verschillende maatregelen ondernam om de capaciteit van de gevangenissen te vergroten.