‘Overal ruilen scholen Frans voor meer Engels’
Foto: pn

42 docenten Frans uit het hoger onderwijs luiden de alarmbel. ‘Onze passie en beroepseer dwingen ons in het verweer te gaan.’

Bijna een op de twee docenten Frans in hogescholen en universiteiten is bezorgd over zijn vak. ‘Overal zien we dat scholen minder voor Frans kiezen ten voordele van het Engels. We kunnen niet langer zwijgen’, staat in een gezamenlijke brief.

De timing is niet toevallig. Dit schooljaar zijn de nieuwe eindtermen ingevoerd voor het eerste middelbaar, die voor de tweede en derde graad zijn in de maak. Voor de eerste graad hebben de koepels veel meer dan vroeger scholen de vrijheid gelaten om keuzes te maken in hun lessenrooster.

‘Wij merken dat bijna alle scholen voor een uur Engels kiezen’, zegt Hugo Scheyving, lerarenopleider Frans aan de Vives Hogeschool en initiatiefnemer. ‘Alle ondertekenaars bevestigen dat, en zij komen in heel veel scholen. Vóór de hervorming gaven scholen vier tot zes uur Frans in het eerste middelbaar. Nu is dat drie uur.’

Scholen kunnen wel in de vijf complementaire uren nog aandacht besteden aan Frans. ‘Maar die worden daar te weinig voor gebruikt, en in die uren kunnen leerkrachten geen nieuwe leerstof geven’, zegt Scheyving. De docenten zeggen ook signalen te krijgen dat er ook in de tweede graad gesnoeid zal worden in het aantal uren Frans, maar het katholiek onderwijs ontkent dat. Bij het Gemeenschapsonderwijs benadrukken ze dat die leerplannen nog volop in de ontwikkelingsfase zitten.

‘Rampzalig’

Sowieso is het volgens de docenten hoog tijd om in te grijpen. ‘De situatie is rampzalig’, zegt Nathalie Nouwen, docente Frans aan de KU Leuven. ‘In het hoger onderwijs zitten we in een onmogelijke spreidstand tussen wat instroomt en het niveau dat we moeten afleveren. Studenten zijn ook gefrustreerd: ze hebben 700 uur Frans achter de rug en hebben nog moeite om een gesprek te voeren. Terwijl de vraag in bedrijven naar werkkrachten die Frans spreken groot is.’

De docenten vragen een terugkeer naar het ‘kritische minimum’ van vier uur Frans in de eerste twee jaar van het middelbaar. Volgens de koepels maken scholen daar zelf wel de juiste keuzes om bij alle leerlingen de doelstellingen te halen. ‘Wij hebben net op vraag van de scholen de mogelijkheid geboden om Engels te geven in het eerste jaar’, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. ‘Het zijn de scholen zelf die ermee aan de slag gaan, afhankelijk van de nood bij hun leerlingen.’