Wordt het een toiletplant, een splinterkind, planepoolen of wat anders?
Heet minister Demir met een kwinkslag 'planepoolen' tot woord van het jaar gelanceerd? Foto: belga
Van Dale gaat weer op zoek naar het woord van het jaar. De klimaatspijbelaars zijn er bij, net als planepoolen. De foertformatie en onze restregering ook. Dinsdag 17 december kennen we de winnaar.

Nog een week lang kunt u op de site van van Dale het woord van 2019 kiezen. Dit zijn de genomineerden.

Babytheek: een uitleendienst voor babymateriaal

Boomer: persoon van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, synoniem voor 'fossiel' (verkorting van Engels baby boomer)

Dampdode: dodelijk slachtoffer van het roken van elektronische sigaretten

Egelwegel:  doorgang voor egels tussen twee tuinen

Ecopopulisme: het op demagogische manier aandacht vragen voor milieuproblematiek en klimaatverandering, waarbij wordt ingespeeld op angsten, emoties en vooroordelen van het publiek

Jagger: jonge actieve gepensioneerde

Foertformatie: regeringsformatie die erop uit is formatievoorstellen te laten mislukken

Jeukrups:  eikenprocessierups (de haartjes ervan bezorgen het slachtoffer veel jeuk)

Klimaatspijbelaar: leerling die spijbelt van school om de politiek te attenderen op de klimaatproblematiek

Lawaaiflitspaal: toestel waarmee kan worden vastgesteld of een voertuig de geluidsnorm overschrijdt

Planepoolen: (eufemisme) om ecologische redenen samen het vliegtuig nemen - bekend dankzij een uitspraak van minister Demir

Pretpedagogie: onderwijs dat niet gericht is op kennisoverdracht, maar op het welbevinden van de leerlingen

Restregering: (vaak ongunstig) minderheidsregering die overblijft nadat een meerderheidspartij uit de regering gestapt is

Sorrymuseum: museum in een voormalige koloniale mogendheid, met een etnografische collectie die geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit een voormalige kolonie, voor de totstandkoming waarvan de huidige leiding zich verontschuldigt tegenover de nazaten van de bewoners van die kolonie

Splinterkind: kind van gescheiden ouders

Toiletplant: plant op de oevers van een waterloop, uit zaad dat afkomstig is van menselijke uitwerpselen die via riolen e.d. in de waterloop terechtkomen

Verthuizen: je huis opnieuw inrichten als alternatief voor verhuizen

Winkelhieren: bij lokale bedrijven en winkels kopen