Groeiende onzekerheid noopt werkgevers tot voorzichtig aanwervingsbeleid
Foto: Tim van der Kuip on Unsplash
Vlaamse werkgevers lijken van plan begin 2020 iets minder aan te werven. Dat blijkt uit de barometer van Manpower Group.

De wervingsintenties voor het eerste kwartaal van volgend jaar zijn nog altijd positief (+5 procent), maar wel iets minder dan vandaag (+7 procent). Ook de Waalse werkgevers zijn voorzichtiger geworden. In Brussel gaan de wervingsintenties voor volgend jaar dan weer flink omhoog (+8 procent). Ze bereiken het hoogste peil in drie jaar.

De globale tendens blijft dus positief. Van de 750 Belgische werkgevers die Manpower eind oktober bevroeg, plant 7 procent om zijn personeelsbestand tegen eind maart 2020 uit te breiden. Slechts 2 procent is van plan om het aantal werknemers te verminderen.

Werkgeversvertrouwen verzwakt

'Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in', vatte Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, samen. 'Hoewel de nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau bleef als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak - met name in de context van de brexit - verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.'